Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Posiedzenie komisji

Posiedzenie komisji


Lokalizacja: Isle of the Kings
Skrypty Imperialne Spisane przez Królewskiego Skrybę, Sir Acrothet;a Simfus'a Posiedzenie komisji XVII Na tyle, na ile musimy jeszcze Poznać potrzeby naszych obywateli, w porównaniu do naszych życzliwych liderów i innych wysokich rangą urzędników, Sprawa została uznana za taką, którą komisja powinna zająć się bezzwłocznie. Komisja powinna zajmować się takimi sprawami co będzie czynić podczas każdego cyklu posiedzeń. W kwestiach odnoszących się do polityki, postanowiliśmy, że pomimo rażących krzywd wyrządzonych tutaj przez nieznanych napastników, nadciągających ze wschodu, należy w odpowiednim czasie powziąć wszystkie możliwe środki, aby straty były większe po ich stronie. Zostanie utworzona specjalna komisja, która od tej pory będzie się nazywać 'komisją dyplomatyczną' I będzie nam dostarczać dwa raporty Z każdego cyklu pracy i będzie zawierać ustalenia, Które natchną nas nadzieją, Na mniej poległych po naszej stronie. Etc, etc.