Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Przestępstwo i kara za panowania Harraha II

Przestępstwo i kara za panowania Harraha II


Lokalizacja: Ankrahmun
Dziesiąty rok panowania Harraha II. Piekarz Thahon utrzymywał, że żona kupca Habthi jest winna uprawiania czarnoksięstwa. Thahon nie był w stanie przedstawić wystarczających dowodów jej winy, dlatego został skazany na dziesięć uderzeń w bose stopy. Rzemieślnik Ziril twierdził, że żebrak Aukohl ukradł ciasto z jego otwartego okna. Mimo że nie znaleziono żadnego dowodu, każdy był przekonany o winie żebraka i panowało powszechne przekonanie że nie jest potrzebny żaden dowód. W rzadkim przejawie miłosierdzia sędzia skazał go na jedyne trzy lata pracy w kopalni soli. Wdowa Zehmahil twierdziła że podróżujący bard Todd Ballory obiecał jej małżeństwo w zamian za pewne usługi, nie określone szczegółowo w dokumentach sądowych. Obcokrajowiec został uznany za winnego bez rozprawy sądowej i skazany na trzy lata pracy w kopalni soli. Piechur Kamahl oskarżył swojego ojca Indrila o czarnoksięstwo. Znaleziono szereg niejasnych tekstów ukrytych pod łóżkiem oskarżonego. Indril został wygnany z miasta, a jego własność została równo rozdzielona pomiędzy faraona i jego dziedziców. Obcokrajowiec Todd Ballory został ogłoszony winnym zabójstwa nadzorcy Barnaka, ojca szesnastu dzieci i poważanego członka lokalnej organizacji Trzaskających Biczami. Wyżej wspomniany oskarżony został skazany na raczej widowiskowe ostatnie ukazanie się miejscowej społeczności.