Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Słońca i gwiazdy: Księga pierwsza

Słońca i gwiazdy: Księga pierwsza


Lokalizacja: Ankrahmun
Wpływ gwiazd i słońc na przepływ magii jest podstawą rozumowania. Astralne wzorce wzrastają i maleją jak przepływ i nie jest możliwe wykonanie konkretnego przywołania w nieodpowiedni dzień, chociaż oczywiście istnieją wyjątki. Jednak studiowanie astrologii wskazują, iż wpływ jest wywierany daleko głębiej niż tylko przywoływanie istot. Na przykład wpływ gwiazd i słońc wzrasta wraz z poziomem mocy wykonywanej inkantacji bądź rytuału. Im więcej energii magicznej jest pochłanianej, tym bardziej podatne jest na wpływ supertibijczyka. Z tego powodu można bezpiecznie założyć, że wykonanie wystarczająco potężnych rytuałów jest możliwe tylko w przypadku sprzyjającego układu gwiazd. Mamy nadzieję, że dzięki obserwacji i dokładnym pomiarom zmierzymy dokładny czas rytuałów, o których do tej pory nie śniliśmy. Kilka magicznych inkantacji, których nie udało się nam wykonać wcześniej, możemy wykonać teraz dzięki idealnemu układowi gwiazd. To by wyjaśniało, dlaczego nasze poprzednie wysiłki spaliły na panewce.