Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Sir Valorcrest

HP 1600 Summon Niemożliwe
EXP 1800 Convince Niemożliwe
Odporny na Specjalne Summonuje 0-4 Vampire, leczy się, znika, upija
Częściowo odporny na Walka w zwarciu
Wrażliwy Odgłosy I challenge you!
Loot Vampire Shield (Rzadko), Ring of Healing (Normalnie), Sword Ring (Normalnie), Chaos Mace (Bardzo rzadko), Strong Health Potion (Normalnie), Vampire Lord Token (Zawsze), 0-94 gold, 0-5 Platinum Coins
Opis
Występowanie Vampire Cave w Edron.
Taktyka