Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Noobish - Język n00bów

Wszyscy piszą bardzo "poważne" artykuły więc ja chciałbym zrobić coś na luzie, na www.tibianews.net znalazłem bardzo fajny tekst, postanowiłem go przetłumaczyć i zamieścić tutaj.


Noobish - Oficjalny język obowiązujący na ziemiach Rookgaard'u ostatnimi czasy bardzo się zmienił i stał się znacznie bardziej podobny do normalnego Angielskiego, dlatego Arcymagowie z uniwersytetu na Edron zdecydowali się opublikować książke pt. "Tradycyjny Noobish" której treść była ustnie przekazywana przez wszystkie pokolenia Tibijczyków.

Oto podstawowe zasady tego pięknego języka:

* Reguły gramatyki są dość proste, ponieważ przeszłość i przyszłość zostały usunięte i zdania mogą zwierać jedynie bezokoliczniki i czas teraźniejszy.

* Zaimki dzierżawcze zostały zmodyfikowane i istnieje jedynie "mi", "ur" oraz "is", nie istnieją zaimki żeńskie. Przykład: "mi uant taht" - I want that.

* Czasownik "to be" (być) został zredukowany jedynie do formy "arr", w skrócie "r" we wszystkich osobach. "mi r GN"

* Czasowniki z końcówką "-ve" powinny się kończyć na "-f" a czasowniki z końcówką "-e" w ogóle powinny jej nie posiadać. "gif mi itans plx", "mi lik gpis plx".

* Wszystkie wyrażenia powinny być zakończone "plx", "plz" lub "yes plx"


Ortografia jest bardziej złożona i posiada wiele zmienionych słów, najważniejszymi z nich są:

Free : fri
Items : itans
Stuff : stuff
Equip : iq
Gamemaster : GN
Account : acon
Password : pas
Skills : sklis?
Level : llv
Mainland : Mian

Słowo "Rookgaard" wypowiada sie na różne sposoby np. "Ruk" "Rock" "Rok" "Rox" "Ruuck" "Ruuk" i "Roock" jako końcówka najczęściej występuje wyraz "–guard" lub "–gaurd"

Wyjątkowym słowem jest słowo "THIEF" (złodziej) i odnosi sie do złodzieji, hackerów i złodzieji expa. Orginalną formą w Noobish jest "THIFE", ale również poprawne są formy "THEIF, "THIF", "THEF", "TIFE", "TEIF", "TIEF", "TIF", "TEF", "THIE" oraz "THEI". Wszystkie te wyrazy muszą być pisane wielkimi literami.

Bardzo istotną cześcią języka Noobish są wyzwiska, najpopularniejszymi są "Son of peach" oraz "Sun of beach".