Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Ulderek's Rock

Na dalekim wschodzie Tibii kilka plemion orków wybudowało gigantyczną fortecę wraz z miastem na wzgórzu tuż koło wybrzeża. Już w starożytności, podczas Wojny o Stworzenie, miejsce to było używane przez ich rasę jako baza militarna przez długi czas, ale krasnoludy zdołały je podbić i zniszczyć. Wiele stuleci później orki powróciły i wzniosły potężną twierdzę, stojącą tam to dzisiaj. Nazwały ją Skałą Uldereka, od księcia Uldereka, budowniczego pierwszej fortecy. Rzekomo jego grób i wiele starożytnych skarbów znajduje się w skale pod budowlą.

Legenda

Oznaczenie Opis
1 Wejście/wyjście z Orc Fortess.
2a-f. Zejście pod ziemię. Droga do Orc Fortess Quest.
3 Wieża orków
4 Mailbox.