Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

HP 4500 Summon Niemożliwe
EXP 4050 Convince Niemożliwe
Odporny na Specjalne Terra Strike (Zatruwa), Great Smoke Bomb (Silnie Zatruwa od 35 hp/tura), Zamienia w kamień, Paraliżuje, Wysysa życie (150-300 hp), Leczy się (szybko), Rzuca czary obszarowe: Terra Wave (250 - 350 hp)
Częściowo odporny na Walka W zwarciu i na dystans (Terra Wave)
Wrażliwy Odgłosy You will make sssuch a fine ssstatue!; There isss no chhhanccce of essscape; Are you tired or why are you moving thhat ssslow <chuckle>
Loot Knight Armor (Rzadko), Medusa Shield (Rzadko), 0-4 Small Emerald (Normalnie), White Pearl (Normalnie), Titan Axe (Bardzo rzadko), 0-2 Great Mana Potion (Normalnie), Terra Amulet (Normalnie), Terra Mantle (Rzadko), Terra Legs (Bardzo rzadko), 0-2 Ultimate Health Potion (Normalnie), Rusty Armor (rzadka) (Bardzo rzadko), Sacred Tree Amulet (Bardzo rzadko), Strand of Medusa Hair (Normalnie), 0-180 Gold Coins, 0-6 Platinum Coins
Opis Pomimo tego, że Meduzy są bardzo rzadkimi kreaturami, nawet najstarsze tibijskie opowieści o nich napominają. Po dziś dzień spekuluje się czym w ogóle są te dziwne stworzenia. Z tego powodu zostały rozpropagowane przeróżne teorie. Jedne mówią o starożytnych kapłankach ukaranych w straszliwy sposób za swoją próżność, inne z kolei uznają Meduzy za istoty stworzone poprzez zakazane rytuały, a nawet za potomkinie ludzi i demonów. Chociaż domysły te są błędne, posiadają ziarnko prawdy. Meduzy na pewno nie powstały jako zjawisko naturalne. W rzeczywistości musiało to być jakieś zboczenie natury.
Najnowsze badania przeprowadzone przez odważnych śmiałków rzuciły światło na prawdziwe pochodzenie Meduz. Stwierdzono ich duże powiązania z żywiołem ziemi. Są one, a raczej były, duszami natury i ziemi, prawdopodobnie spokrewnionymi z Dryadami. Takie dusze są z reguły ściśle powiązane z określonymi miejscami i ich charakter oraz wygląd to odzwierciedlają. Z jednej strony jest to ich moc i siła, z drugiej dość duży problem, gdyż jeżeli ich otoczenie zostanie zniszczone, one również ulegną uszkodzeniu. Często jest to bardzo traumatycznym wydarzeniem dla tych biednych dusz i jeżeli nie kończy się ich śmiercią, to praktycznie zawsze doprowadza je do szaleństwa. W trakcie tej zmiany dusza jest rozdarta i traci połączenie ze swoją ojczyzną, przez co zaczyna wędrówkę po innych krainach szerząc chaos i zniszczenie. Fatalny los, tragiczny w skutkach.
Mit brzydoty Meduz jest mocno przesadzony. W rzeczywistości to rozkład i szaleństwo zniszczyło dawne piękno tych stworzeń. Z pewnością nie tylko wzrok tych istot zamienia żywych w kamień. Meduzy potrafią petryfikować swoje ofiary, ponieważ są istotami magicznymi, nasyconymi mocami żywiołów, które są pozostałością z poprzedniego życia. Kierując się szaleństwem oraz nieznośnym poczuciem straty, nie wytrzymują widoku piękna. Starają się zniszczyć to, co dawniej było dla nich święte chcąc złagodzić swe cierpienie. Takie podejście czyni je królowymi demonów i wszelkiego zła.
Niekiedy demony celowo niszczą święte miejsca natury, aby doprowadzić do powstania Meduz, jednak coraz częściej proces ten prowadzi do upadku duchów żywiołu ziemi. Meduzy potrafią czynić to dużo lepiej i efektywniej. Co za tym idzie, czasami tworzą małe grupy Meduz, a niektóre z nich nawet zdołały sobie zapewnić miejsce w demonicznej hierarchii.
Występowanie Wzgórza Liberty Bay (pojedyńczy respawn), Podziemia Talahu za bramką poziomową (80 lvl), głębokie podziemia Banuty
Taktyka Meduza to mityczna kreatura, której spojrzenie zamienia żywą istotę w kamień. Występuje na wyspie Talahu oraz głęboko pod Banutą, głównie w towarzystwie Hydr i Serpent Spawnów. Obrażenia przez nią zadawane sięgają 900 punktów życia na turę. Potrafi walczyć z bliska wymierzając ciosy za ponad 300, oraz z daleka, przy pomocy czaru Terra Wave (od 250 do 450 punktów życia). Stworzenie to ma także możliwość wysysania olbrzymich ilości punktów życia. Jest całkowicie odporne na żywioł ziemi, częściowo na śmierć, natomiast podatne na ogień i energię. Mimo swej siły, potwór ten ucieka, gdy jego punkty życia gwałtownie zmaleją. Bardzo szybko się leczy. Minimalny poziom do walki z tym stworem dla wszystkich profesji powinien przekraczać 150. Będąc rycerzem trzeba jak najszybciej podbiec do meduzy i atakować wspomagając się czarem Berserk lub Fierce Berserk. Jeżeli poluje na tę kreaturę z zespołem, musi pamiętać o tym, iż zmienia ona często cele, w związku z czym niezbędne jest tu zaklęcie Challenge. Dobrym pomysłem dla paladyna są łowy na tego potwora wraz z blokerem, szczególnie w niebezpiecznych miejscach, jak np. Banuta. Jeżeli już zdecyduje się na pojedynek z tą istotą, winien pamiętać, iż paraliżuje ona notorycznie, zamieniając tym samym graczy w posąg. Walka na odległość będzie dobrym pomysłem. Należy uważać, by nie zostać zaatakowanym przez większą grupę tych kreatur. Grając druidem czy magiem najlepiej jest używać czaru Energy bądź Flame Strike. Czarodzieje mają możliwość używania Wand of Starstorm, druidzi natomiast powinni stosować Halistorm Rod. Na wyższych poziomach mogą oni próbować walczyć, zbierając dookoła siebie większą grupę tych potworów i zabijając ją przy użyciu czarów obszarowych typu Hell's Core. Należy stać jak najdalej od tego stworzenia, ze względu na śmiercionośne fale ziemi. Tyczy się to wszystkich profesji atakujących z dystansu. Meduza pozostawia po sobie naprawdę dużą ilość doświadczenia, w związku z czym gracze chętnie ją zabijają, aczkolwiek łup nie zawsze wystarcza, by pokryć koszty polowania.

Obrazek