Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Wszystkie czary

 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
8 Find Person 80 Brak wymagań 20 Exiva "Nick" Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
8 Light 100 Brak wymagań 20 Utevo Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
9 Magic Rope 200 Premium Account 20 Exani Tera Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
9 Light Healing 170 Brak wymagań 20 Exura Druid, Paladyn, Mag
10 Cure Poison 150 Brak wymagań 30 Exana Pox Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
10 Wound Cleansing 300 Brak wymagań 40 exura ico Rycerz
12 Energy Strike 800 Premium Account 20 Exori Vis Druid, Mag
12 Levitate 500 Premium Account 50 Exani Hur Up/Down Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
13 Great Light 500 Brak wymagań 60 Utevo Gran Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
13 Conjure Arrow 450 Brak wymagań 100 Exevo Con Paladyn
13 Terra Strike 800 Premium Account 20 Exori Tera Druid, Mag
14 Poison Field 300 Brak wymagań 200 Adevo Grav Pox 3 Druid, Mag
14 Flame Strike 800 Premium Account 20 Exori Flam Druid, Mag
14 Haste 600 Premium Account 60 Utani Hur Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
14 Magic Shield 450 Brak wymagań 50 Utamo Vita Druid, Mag
14 Food 300 Brak wymagań 120 Exevo Pan Druid
15 Light Magic Missile 500 Brak wymagań 120 Adori Min Vis 10 Druid, Mag
15 Fire Field 500 Brak wymagań 240 Adevo Grav Flam 3 1 Druid, Mag
15 Cure Poison Rune 600 Brak wymagań 200 Adana Pox 1 Druid
15 Intense Healing Rune 600 Brak wymagań 120 Adura Gran 1 1 Druid
15 Ice Strike 800 Premium Account 20 exori frigo Druid, Mag
16 Death Strike 600 Premium Account 20 Exori Mort Mag
16 Conjure Poisoned Arrow 700 Brak wymagań 130 Exevo Con Pox Paladyn
16 Convince Creature 800 Brak wymagań 200 Adeta Sio 1 5 Druid
16 Brutal Strike 1000 Premium Account 30 Exori Ico Rycerz
16 Physical Strike 800 Premium Account 20 Exori Moe Ico Druid
17 Destroy Field 700 Brak wymagań 120 Adito Grav 3 3 Druid, Paladyn, Mag
17 Conjure Bolt 750 Premium Account 140 Exevo Con Mort Paladyn
18 Energy Field 700 Brak wymagań 320 Adevo Grav Vis 3 3 Druid, Mag
18 Fire Wave 850 Brak wymagań 25 Exevo Flam Hur Mag
18 Heal Friend 800 Premium Account 140 Exura sio "nick" Druid
18 Ice Wave 850 Brak wymagań 25 Exevo Frigo Hur Druid
20 Challenge 2000 Premium Account, Promocja 30 Exeta Res Rycerz
20 Intense Healing 350 Brak wymagań 70 Exura Gran Druid, Paladyn, Mag
20 Strong Haste 1300 Premium Account 100 Utani Gran Hur Druid, Mag
21 Desintegrate 900 Premium Account 200 Adito Tera 3 4 Druid, Paladyn, Mag
22 Cure Electrification 1000 Premium Account 30 Exana Vis Druid
23 Creature Illusion 1000 Brak wymagań 100 Utevo Res Ina "potwór" Druid, Mag
23 Energy Beam 1000 Brak wymagań 40 Exevo Vis Lux Mag
23 Ethereal Spear 1100 Premium Account 25 Exori Con Paladyn
24 Ultimate Healing Rune 1500 Brak wymagań 400 Adura Vita 1 4 Druid
24 Conjure Sniper Arrow 800 Premium Account 160 Exevo Con Hur Paladyn
24 Stalagmite 1400 Brak wymagań 350 adori tera 10 3 Druid, Mag
25 Heavy Magic Missile 1500 Brak wymagań 350 Adori Vis 10 3 Druid, Mag
25 Summon Creature 2000 Brak wymagań Utevo Res "potwór" Druid, Mag
25 Conjure Explosive Arrow 1000 Brak wymagań 290 Exevo Con Flam Paladyn
25 Poison Bomb 1000 Premium Account 520 Adevo Mas Pox 2 4 Druid
25 Charge 1300 Premium Account 100 Utani Tempo Hur Rycerz
26 Ultimate Light 1600 Premium Account 140 Utevo Vis Lux Druid, Mag
26 Cancel Invisibility 1600 Premium Account 200 Exana Ina Paladyn
26 Ignite 1500 Premium Account 30 Utori Flam Mag
27 Fireball 1600 Premium Account 460 Adori Flam 5 4 Mag
27 Animate Dead 1200 Premium Account 600 Adana Mort 1 4 Druid, Mag
27 Fire Bomb 1500 Brak wymagań 600 Adevo Mas Flam 2 5 Druid, Mag
27 Soulfire 1800 Premium Account 420 Adevo Res Flam 3 7 Druid, Mag
27 Chameleon 1300 Brak wymagań 600 Adevo Ina 1 4 Druid
27 Wild Growth 2000 Premium Account, Promocja 600 Adevo Grav Vita 2 8 Druid
27 Holy Missile 1600 Premium Account 300 Adori San 5 4 Paladyn
28 Whirlwind Throw 800 Premium Account 40 Exori Hur Rycerz
28 Thunderstorm 1100 Premium Account 430 Adori Mas Vis 4 4 Mag
28 Stone Shower 1100 Premium Account 430 Adori Mas Tera 4 4 Druid
28 Icicle 1700 Premium Account 460 Adori Frigo 5 4 Druid
29 Poison Wall 1600 Brak wymagań 640 Adevo Mas Grav Pox 4 5 Druid, Mag
29 Great Energy Beam 1800 Brak wymagań 110 Exevo Gran Vis Lux Mag
30 Ultimate Healing 1000 Brak wymagań 160 Exura Vita Druid, Mag
30 Great Fireball 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Flam 4 4 Mag
30 Undead Legion 2000 Brak wymagań 500 Exana Mas Mort
30 Avalanche 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Frigo 4 4 Druid
30 Cure Burning 2000 Premium Account 30 Exana Flam Druid
30 Envenom 6000 Premium Account 50 Utori Pox Druid
31 Explosion 1800 Brak wymagań 570 Adevo Mas Hur 6 6 Druid, Mag
32 Magic Wall 2100 Premium Account 750 Adevo Grav Tera 3 9 Mag
32 Heal Party 4000 Premium Account Utura Mas Sio Druid
32 Enchant Party 4000 Premium Account Utori Mas Sio Mag
32 Train Party 4000 Premium Account Utito Mas Sio Rycerz
32 Protect Party 4000 Premium Account Utamo Mas Sio Paladyn
33 Fire Wall 2000 Brak wymagań 780 Adevo Mas Grav Flam 4 6 Druid, Mag
33 Groundshaker 1500 Premium Account 160 Exori Mas Rycerz
33 Conjure Piercing Bolt 850 Premium Account 180 Exevo Con Grav Paladyn
34 Electrify 2500 Premium Account 30 Utori Vis Mag
35 Invisible 2000 Brak wymagań 440 Utana Vid Druid, Mag
35 Berserk 2500 Premium Account 115 Exori Rycerz
35 Divine Healing 3000 Brak wymagań 160 Exura San Paladyn
36 Mass Healing 2200 Premium Account 150 Exura Gran Mas Res Druid
37 Energy Bomb 2300 Premium Account 880 Adevo Mas Vis 2 10 Mag
38 Energy Wave 2500 Brak wymagań 170 Exevo Vis Hur Mag
38 Terra Wave 2500 Brak wymagań 210 Exevo Tera Hur Druid
40 Divine Missile 1800 Premium Account 20 Exori San Paladyn
40 Inflict Wound 2500 Premium Account 30 Utori Kor Rycerz
40 Strong Ice Wave 7500 Premium Account 170 Exevo Gran Frigo Hur Druid
41 Energy Wall 2500 Brak wymagań 1000 Adevo Mas Grav Vis 4 9 Druid, Mag
41 Enchant Staff 2000 Premium Account, Promocja 80 Exeta Vis Mag
45 Sudden Death 3000 Brak wymagań 985 Adori Gran Mort 3 15 Mag
45 Enchant Spear 2000 Premium Account 350 Exeta Con Paladyn
45 Cure Bleeding 2500 Premium Account 30 Exana Kor Druid, Rycerz
50 Divine Caldera 3000 Premium Account 160 Exevo Mas San Paladyn
50 Recovery 4000 Premium Account 75 Utura Rycerz, Paladyn
54 Paralyze 1900 Premium Account 1400 Adana Ani 1 18 Druid
55 Rage of the Skies 6000 Premium Account 600 Exevo Gran Mas Vis Mag
55 Wrath of Nature 6000 Premium Account 700 Exevo Gran Mas Tera Druid
55 Protector 8000 Premium Account 200 Utamo Tempo Rycerz
55 Swift Foot 6000 Premium Account 400 Utamo Tempo San Paladyn
55 Lightning 5000 Premium Account 60 Exori Amp Vis Mag
59 Conjure Power Bolt 2000 Premium Account, Promocja 700 Exevo Con Vis Paladyn
60 Eternal Winter 8000 Premium Account 1050 Exevo Gran Mas Frigo Druid
60 Hell's Core 8000 Premium Account 1100 exevo gran mas flam Mag
60 Blood Rage 8000 Premium Account 290 Utito Tempo Rycerz
60 Sharpshooter 8000 Premium Account 450 Utito Tempo san Paladyn
60 Salvation 8000 Premium Account 210 Exura Gran San Paladyn
70 Holy Flash 7500 Premium Account 50 Utori San Paladyn
70 Front Sweep 4000 Premium Account 200 Exori Min Rycerz
70 Strong Flame Strike 6000 Premium Account 60 Exori Gran Flam Mag
70 Strong Terra Strike 6000 Premium Account 60 Exori Gran Tera Druid
75 Curse 6000 Premium Account 30 Utori Mort Mag
80 Cure Curse 6000 Premium Account 40 Exana Mort Paladyn
80 Intense Wound Cleansing 6000 Premium Account 200 Exura Gran Ico Rycerz
80 Strong Energy Strike 7500 Premium Account 60 Exori Gran Vis Mag
80 Strong Ice Strike 6000 Premium Account 60 Exori Gran Frigo Druid
90 Fierce Berserk 7500 Premium Account 340 Exori Gran Rycerz
90 Strong Ethereal Spear 20000 Premium Account 55 Exori Gran Con Paladyn
90 Ultimate Flame Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Flam Mag
90 Ultimate Terra Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Tera Druid
100 Intense Recovery 10000 Premium Account 165 Utura Gran Rycerz, Paladyn
100 Ultimate Energy Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Vis Mag
100 Ultimate Ice Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Frigo Druid
110 Annihilation 20000 Premium Account 300 exori gran ico Rycerz