Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Czary rycerza

 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
8 Find Person 80 Brak wymagań 20 Exiva "Nick" Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
8 Light 100 Brak wymagań 20 Utevo Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
9 Magic Rope 200 Premium Account 20 Exani Tera Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
10 Cure Poison 150 Brak wymagań 30 Exana Pox Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
10 Wound Cleansing 300 Brak wymagań 40 exura ico Rycerz
12 Levitate 500 Premium Account 50 Exani Hur Up/Down Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
13 Great Light 500 Brak wymagań 60 Utevo Gran Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
14 Haste 600 Premium Account 60 Utani Hur Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
16 Brutal Strike 1000 Premium Account 30 Exori Ico Rycerz
20 Challenge 2000 Premium Account, Promocja 30 Exeta Res Rycerz
25 Charge 1300 Premium Account 100 Utani Tempo Hur Rycerz
28 Whirlwind Throw 800 Premium Account 40 Exori Hur Rycerz
32 Train Party 4000 Premium Account Utito Mas Sio Rycerz
33 Groundshaker 1500 Premium Account 160 Exori Mas Rycerz
35 Berserk 2500 Premium Account 115 Exori Rycerz
40 Inflict Wound 2500 Premium Account 30 Utori Kor Rycerz
45 Cure Bleeding 2500 Premium Account 30 Exana Kor Druid, Rycerz
50 Recovery 4000 Premium Account 75 Utura Rycerz, Paladyn
55 Protector 8000 Premium Account 200 Utamo Tempo Rycerz
60 Blood Rage 8000 Premium Account 290 Utito Tempo Rycerz
70 Front Sweep 4000 Premium Account 200 Exori Min Rycerz
80 Intense Wound Cleansing 6000 Premium Account 200 Exura Gran Ico Rycerz
90 Fierce Berserk 7500 Premium Account 340 Exori Gran Rycerz
100 Intense Recovery 10000 Premium Account 165 Utura Gran Rycerz, Paladyn
110 Annihilation 20000 Premium Account 300 exori gran ico Rycerz