Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Wybierz miejsce najazdów: 

 
 
Ab'Dendriel

Atak war wolf’ów na Ab’Dendriel
Watahy wilków atakują bramy Ab’Dendriel. Miejcie się na baczności.
Komunikat: "Many agressive beasts are roaming south of Ab'Dendriel! Take care!"
(“Wiele agresywnych bestii zmierza z południowej strony Ab’Dendriel! Uważajcie!”)
Potwory:

 

Atak Badgerów na Ab'dendriel

Miasto Elfów mimo swojego spokojnego usposobienia ma przykry problem z... borsukami. Dlatego cały czas można natknąć się na ogłoszenia, w których mieszkańcy poszukują ochotników do walki z nimi.

Komunikaty: Brak

Potwory:

 

 

Ankrahmun

Atak scarabów na Ankrahmun
Skarabeusze wydostały się na powierzchnię ziemi i atakuja Ankrahmun. Poza zwykłymi scarabami, raid obfituje w znaczne ilości Ancient Scarabs.
Komunikat: “Unusual frequent scarab sightings at the gates of Ankrahmun"
(“Niezwykle często widziane skarabeusze pod bramami Ankrahmun”)
Komunikat 2"Ancient scarabs are leading an attack on Ankrahmun."
(“Starożytne skarabeusze prowadzą atak na Ankrahmun”)
Potwory:

 

Rajd Nomadów na Ankrahmun
Pustynne plemiona Nomadów zaplanowały natarcie na miasto Ankrahmun. Części z nich udaje się przedostac poprzez bramy.
Komunikat: "Nomad scouts have been sighted close to the gates to Ankrahmun."
(Oddziały zwiadowcze Nomadów były widziane blisko bram Ankrahmun”)
Komunikat 2: "The desert nomads are launching a full scale attack on Ankrahmun. Some might even have slipped through the defences!"
(“Pustynni Nomadzi rozpoczynają na pełną skalę atak na Ankrahmun. Niektórzy z nich mogą nawet prześlizgnąc się przez bramy obronne!”)
Potwory:

 

Carlin

 Najazd Nieumarłych na Carlin

Da się zauważyc ciągły niepokój na ziemiach Ghostland’u nieopodal Carlin. Zdarza się, że nieumarłe istoty kierują swoją złośc przeciwko mieszkańcom pobliskiego miasta.
Komunikat: Nieznany
Potwory:

 

Najazd Orków na Carlin
Orkowie z Ulderek’s Rock nieustannie najeżdżają pobliskie siedlisko ludzkie w poszukiwaniu pieniędzy i broni.
Komunikat: Nieznany
Potwory: 

 

Femor Hills

Najazd Orków na Fremor Hills
Orkowie z Ulderek’s Rock nieustannie najeżdżają pobliskie siedlisko ludzkie w poszukiwaniu pieniędzy i broni. Częst można ich spotkac na Fremor Hills gdy zmierzają ku Carlin.
Komunikat: Nieznany
Potwory: 

 

Atak Hunterów na Femor Hills

Uważaj na lasy wokół Femor Hills! Istnieje ryzyko, że Hunterzy zapragną zdobyć nieco większe trofeum do swojej kolekcji niż poroże jelenia...

Komunikaty: Brak

Potwory:

 

Darashia

Atak nieumarłych na Darashię
Hordy nieumarłych z pobliskiej Drefii atakują miasto Darashia. Miejcie się na baczności, gdyż wiele agresywnych istot pojawia się w tym raidzie.
Komunikat: "Sightings of undead, west of Darashia! Imminent invasion is suspected!"
(“Widziano nieumarłych na zachód od Darashii! Podejrzewa się nieuchronną inwazję!”)
Komunikat 2: "The undead are attacking Darashia!"
(Nieumarli atakują Darshię!”)
Potwory:

 

Osy na Darashii
Gdy ich schronienia stają się przepełnione, osy szukają innego miejsca do zamieszkania.
Komunikat: Brak
Potwory:

 The Mutated Pumpkin na Darashii

W Halloween, gdy granica między światem żywych a umarłych jest niezwykle cienka, do naszego świata przedostaje się ona - Zmutowana Dynia. Nie dajcie się zmylić jej niewinnemu wyglądowi - ma bardzo dużo punktów życia, a i nieźle potrafi zranić!

Komunikaty: It's Mutated Pumpkin!

Potwory:

 

Edron

Skunksy na Edron
Czasami można je spotkac w większej liczebości na zazielenionych terenach na zachód od depot.
Komunikat:Brak
Potwory:

 

Ataków Ghouli na Edron

Często mylony ze zwykłym spawnem Ghouli - respią się na cmentarzu, gdzie Ghoule normalnie występują, jednak jest ich trzy razy więcej.

Komunikaty: Brak

Potwory:

Orshabaal na Edron
Jego pojawienie się zawsze zwiastuje zniszczenie. Bezlitosny demon pojawiający się na równinach Edron dziesiątkuje odpierające atak siły dzielnych Tibijczyków.
Komunikat:"Orshabaal's minions are working on his return to the World. LEAVE Edron at once, mortals."
(“Słudzy Orshabaal’a pracują nad jego powrotem do świata. Śmiertelnicy, opuśccie Edron natychmiast.”)
Komunikat 2: Orshabaal is about to make his way into the mortal realm. Run for your lives!"
(“ Orshabaal szykuje się do powrotu do świata umarłych. Uciekajcie, jeśli życie wam miłe!”)
Komunikat 3: "Orshabaal has been summoned from hell to plague the lands of mortals again."
(“Orshabaal został przywołany z piekieł by ponownie przynieśc cierpienie i zarazę na ziemie śmiertelników.”)
Potworyr:

 

Cormaya

Atak Dwarf Soldierów na Cormayę
Ci niewielcy żołnierze są w stanie bezszelestnie przedostac się na wyspę atakując z zaskoczenia.
Komunikat: Brak
Potwory:

 

Kazordoon

Pająki w Kazordoon
Niekiedy można spotkac kilka pajączków w poblużu depot
Komunikat:Brak
Potwory:

Liberty Bay

Rajd piratów na Liberty Bay
Pirackie statki widziane w pobliżu Liberty Bay zwiastują najgorsze. Bataliony piratów napadają na miasto!
Komunikat: "Unknown ships are sighted south of Liberty Bay."
(Nieznane statki widziane na południe od Liberty Bay”)
Komunikat 2: "The ships that approach Liberty Bay from the south have raised the pirate flag! Hide or grab your weapons to fight."
(“Statki zmierzające ku Liberty Bay z południa rozwinęły piracką flagę! Chowaj się albo łap swoją broń i walcz!”)
Komunikat 3: "Pirates are launching an attack on Liberty Bay! Hide or fight."
(Piraci rozpoczynają atak na Liberty Bay! Chowaj się albo walcz!”)
Potwory:

 

Rajdy pirackich bossów na Liberty Bay
Inwazja piratów na fortecę w Liberty Bay. W czasie tego raidu pojawiają się bossowie.
Komunikat: "Pirates are launching a surprise attack on Liberty Bay! Take care, they seem tobe everywhere."
(“Piraci rozpoczynają niespodziewany atak na Liberty Bay! Uważaj, wydaje się, iż piracy są wszędzie.”)
Komunikat 2: "Pirates have invaded the fortress."
(“Piraci najechali na fortecę”)
Potwory:

oraz bossowie: lub/oraz lub/oraz lub/oraz

 

Rajd piratów na plantacje Liberty Bay
Piraci atakują planntacje, n ie można pozwolic, by dotarli do centrum miasta.
Komunikat: "Sails sighted northwest of Liberty Bay."
(“Łodzie widziane na północny-zachód od Liberty Bay.”)
Komunikat 2: "Pirates are attacking the plantations of Liberty Bay."
(“Piraci atakują plantacje w Liberty Bay.”)
Potwory:

 

Rajd quar na Liberty Bay
Podwodne istoty wynurzyły się z głębin by opanowac spokojne Liberty Bay.
Komunikat:“Something is moving in the depths of the sea around Liberty Bay."
(“Coś porusza się na dnie morza wokół Liberty Bay.”)
Komunikat 2: "Quara emerged from the sea to attack Liberty Bay."
(“Quara wynurzają się z morza by atakowac Liberty Bay.”)
Komunikat 3: "Unusual numerous Quara fin have been sighted in the seas around Liberty Bay."
(“Niezwykła liczbę płetw da się zauważyc w morzach wokół Liberty Bay”)
Potwory:

 

Rajd quar na plantacje Liberty Bay
Tym razem podwodne potwory z nienacka atakują plantacje.
Komunikat: Pojawiają się bez komunikatu Potwory:

 

Morgaroth na Goromie
Komunikat:"The ancient volcano on Goroma slowly becomes active once again."
(“Starożytny wulkan na Goromie raz jeszcze powolu budzi się do życia”)
Komunikat 2: "There is an evil presence at the volcano of Goroma."
(“Zło obecne jest w wulkanie na wyspie Goroma”)
Komunikat 3: "Evil Cultists have called an ancient evil into the volcano on Goroma. Beware of its power mortals."
(„ Źli kultyści wywołali antycznego demona w wulkanie na Goromie. Śmiertelnicy, strzeżcie się ich mocy”)
Potwory:

 

Ferumbras na Kharos
Pojawienie się tego okrutnego czarnoksiężnika zwiastuje poważne kłopoty. Został on wygnany przez Akademie z Edron znajdując schronienie w wieży na wyspie Kharos. Nieprzeciętny mag posiada ogromny asortyment czarów wszelakiego rodzaju, które tylko uprzyjemniają mu zabawę ze śmiertelnikami.
Komunikat:"The seals on Ferumbras old cidatel are glowing. Prepare for HIS return mortals."
“Pochodnie na zamku Ferumbrasa zaczęły płonąc. Śmiertelnicy, przygotujcie się na jego powrót!”)
Komunikat 2: "Ferumbras return is at hand. The Edron Academy calls for Heroes to fight that evil."
(“Powrót Ferumbras’a jest bliski. Akademia Edron wzywa bohaterów do walki ze złem”)
Komunikat 3: "Ferumbras has returned to his citadel once more. Stop him before its too late."
(„Ferumbras powrócił do swego zamku raz jeszcze. Zatrzymajcie go, póki nie jest za późno.”)
Potwór:

 
Port Hope

Atak małp na Port Hope
Małpy z Banuty nie potrafią zyc samodzielnie. Dlatego też od czasu do czasu napadają na pobliskie ludzkie osady w celu zdobycia zapasów potrzebych im do życia.
Komunikat: Nieznany
Potwory:

 Atak Lizardów na Port Hope
 Nie warto znieważać boga Lizardów, gdyż te są niezwykle mściwe. Potrafią przejść całą dżunglę od swojej osady aż do Przystani Nadziei tylko po to, by dać nauczkę śmiałkom, którzy narazili się na ich gniew.
Komunikaty:
 • The Lizards of Chor are amassing an army to take over the southern Jungle! 
 • The army of lizardmen is growing!
 • The lizard army is on its march to Port Hope. The southern jungle is no longer safe!
 • The lizard army is marching closer and closer to Port Hope! Beware!
 • The army of the lizards is dangerously close to Port Hope! Fight them back for the sake of humanity!
 • The serpent god may sent one of his children to show his wrath!
 • Beware of the wrath of the serpent god!

Potwory:

 

Svargrond

Najazd Barbarzyńców na Svargrond

Komunikat:"Scouts report a barbarian army gathering near Svargrond."
(“Zwiadowcy donoszą, iż armia barbarzyńców zbiera się niedaleko Svargrond”)
Komunikat 2:"Some invaders might try to access Svargrond via the ice to the south west."
(“Częśc najeźdźców może próbowac przedrzec się do Svargrond przez południowo-zachodni lodowiec.”)
Komunikat 3: "Raiders are attacking Svargrond!"
(“Grabieżcy atakują Svargrond!”)
Komunikat 4:"The barbarians attacks on Svargrond are becoming more and more fierce!"
(“Atak barbarzyńców na Svargrond staje się coraz bardziej gwałtowny!”)
Komunikat 5:"The barbarians are preparing for a final assault on Svargrond. Hide or fight!"
(“Barbarzyńcy przygotowują się do ostatecznego natarcia. Kryj się lub walcz!”)
Potwory:

 

Ghazbaran w Formorgar Mines
Ten bezwzględny demon pojawia się w ostatnim pomieszczeniu w Formorgar Mines.
Komunikat:"An ancient evil is awakening in the mines beneath Hrodmir."
(“Starożytne zło budzi się w kopalniach pod Hrdomir”)"
Komunikat 2:Demonic entities are entering the mortal realm in the Hrodmir mines."
(“Demoniczne istoty wchodzą do świata śmiertelników w kopalniach Hrdomir”)
Komunikat 3:"The demonic master has revealed itself in the mines of Hrodmir."
(“Demoniczny mistrz pojawił się w kopalniach Hrdomir”) 
Potwory:

 
Thais

Plaga szczurów w Thais
Zdarza się, że zatkane ścieki w Thais powodują wyjście szczurów na powierzchnie miasta.
Komunikat:"Rat Plague in Thais!"
(“Plaga szczurów w Thais!”)
Potwory:

 

Najazd Orków na Thais
Oddziały Orków mszczą się atakując Thais za przegraną wojnę z ludźmi Komunikat:"Orc activity near Thais reported! Beware!" "Thais is under attack!" Potwory:

 

Atak Orków na latarnię morską w Thais

Czasami można spotkac Orków wokół latarni. Wewnątrz znajdują się wtedy mocniejsi z tej rasy.
Komunikat:Brak
Potwory: 

 
Venore

Rajd elfów na Venore
Elfickie oddziały atakują Venore.
Komunikat: "Elf Scouts have been sighted near Venore!"
(“Elficcy zwiadowcy widziani blisko Venore!”)
Komunikat 2: "The elves attack from shadowthorn!"
(“Elfy atakują z Shadowthorn!”)
Kominikat 3: "Venore is under attack!
(Venore jest pod ostrzałem!”)
Potwory:

 

Yalahar

Atak Vampire na Yalahar

Czasami Vampiry z Vengoth czują tak wielki głód, że nie wystarczają im zagubieni wędrowcy. Wtedy właśnie ruszają na Yalahar...

Komunikaty:

 • Citizens of Yalahar, beware! Harbringers of vampiric blood thirst are appearing in the city. Fight them or take your chance to flee while you still can.
 • The sky over Yalahar is darkened by many little wings. Whoever isn't ready to fight the greater evil approaching, seek refuge inside the houses.
 • Vampires have arrived the Yalahar - seeking for humans to feed on and still thier blood thirst. 

Potwory:

 

Zao

Najazd Orków na Zzaion

Konflikt pomiędzy Lizardami a Orkami jest tak napięty, że co jakiś czas obydwie rasy stają do walki na otwartym polu. Orkowie wystawiają swoich najlepszych jeźdźców, zaś Lizardzi dowódców.

Komunikaty:

 

 • A massive orc force is gathering at the gates of Zzaion.
 • Orc reinforcements have arrived at the gates of Zzaion! The gates are under heavy attack!
 • More orc reinforcements have arrived at the gates of Zzaion! The gates are under heavy attack!
 • The gates to Zzaion have been breached! Orcs are invading the city! - po tym komunikacie można wejść do miasta.
 • More orcs have arrived in Zzaion! The city is under attack! Strong lizard leaders have come to defend the city. - po tym komunikacie można spotkać bossów Lizardów w fortecy.

Potwory:

Specjalne przedmioty możliwe do zdobycia poczas najazdu:

 

 

Najazd Orków na stepy Zao

Czasem mały obóz na środku stepów Zao nie wystarcza Orkom. Wtedy właśnie siłą próbują zagarnąć większe terytoria.

Komunikaty:

 • An orcish horde, ready for murder and plunder, is amassing to begin its travel through the steppes of Zao. Beware!
 • The great march of the orcish horde has begun! 

Potwory:

Specjalne przedmioty, które można zdobyć w czasie najazdu:

Najazd Lancer Beetles na Muggy Plains w Zao

Chrząszcze rozmnażają się w tempie ekspresowym. W poszukiwaniu nowych miejsc do zamieszkania od czasu do czasu nawiedzają Zao pod wodzą wybitnych strategów.

Komunikaty:

 • Like a swarm of locusts the dreaded lancer beetles are pouring over the fertile parts of Zao.  

Potwory:

 

Najazd Smoków na Muggy Plains w Zao

Jak przystało na prawdziwego władcę smoków, Imperator odgrodził swój pałac od niechcianych gości smokami, którym kazał zamieszkać w górach. Od czasu do czasu gdy jacyś śmiałkowie odważą się wejść do pałacu Smoki wraz z dowódcami ruszają na odsiecz.

Komunikaty:

 • The dragons of Dragonblaze Mountains have descended to Zao to protect the lizardkin! 

Potwory:

Rookgaard

Plaga szczurów na Rookgaard
Szczury opuszczają kanały by zamieszkac powierzchnię Rookgaard
Komunikat:Brak
Potwory:

Plains of Havoc

Atak giant spider’ów na Plains of Havoc
Sezon godowy pająków to niezbyt przyjemny okres na samotne wędrówki po poh-u.
Komunikat:"The mating season of the giant spiders is at hand. Leave the plains of havoc as fast as you can."
(„Zbliża się sezon godowy pająków. Opuście Plains of Havoc tak szybko jak tylko możecie.”)
Komunikat 2: "Giant spiders have gathered on the plains of havoc for their mating season. Beware!
(„Pająki zebrały się na Plains of Havoc na sezon godowy. Strzeżcie się!”)
Potwory:

 

Najazd armii nieumarłych na Plains of Havoc
Komunikat:"The dead of the plains of havoc are becoming restless!"
(“Umarli spod plains of havoc stają się niespokojni!”
Komunikat 2: "A veritable army of undead is amassing in the plains of havoc, beware!"
(“Prawdziwa armia nieumarłych gromadzi się na plains of havoc. Strzeżcie się!”)
Komunikat 3: "The dreaded banshee lead their undead minions to claim the plains of havoc!"
(“Siejące postrach banshee prowadzą legiony nieumarłych roszcząc sobie praw do plains of havoc!”)
Potwory: 

Cała Tibia

Najazd Goblinów z klanu Grynch
Są to wyjątkowe najazdy, które mają miejsce jedynie w okresie przedświątecznym oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia. Gobliny pojawiają się w każdym mieście w Tibii, niejednokrotnie w kilku miastach w jednym czasie. Częstotliwośc ich występowania wzrasta w miarę zbliżania się święta Bożego Narodzenia.
Komunikat: "Goblins of the infamous Grynch Clan are invading (Thais, Ankrahmun, Carlin, etc) to steal all presents, Beware!"
;(“Gobliny ze słynącego złą sławą klanu Grynch najeżdżają (Thais, Ankrahmun, Carlin itd) by skraśc świąteczne prezenty. Strzeżcie się!”)Potwory:

 

Najazd Undead Jesterów

Nieumarli błaznowie raz do roku w kwietniu - miesiącu żartów i psikusów - nawiedzają Tibię i atakują graczy swoimi słabymi dowcipami i kiepskimi sztuczkami.

Komunikat:

 • Oh no! beware! All bad entertainers are returning from their graves to haunt their audience once again! 

Potwory:

Najazd Dryad

Driady to opiekunki lasów i przyrody. Raz w roku, w czerwcu - miesiącu kwiatów - przybywają do lasów tibijskich by przypomnieć tibijczykom o ochronie przyrody, a co po niektórym przypomnieć siłą, żeby nie niszczyli natury.

Komunikaty:

 • Dryads have returned to protect the forest north of Edron. - Driady pojawią się w lasach na północy wyspy;
 • Dryads have returned to protect the northern forests. - Driady pojawią się w lasach na północny-wschód od Carlin;
 • Dryads have returned to protect the jungle of Tiquanda. - Driady pojawią się w dżungli Tiquanda daleko na wschód;
 • Dryads have returned to protect the norhtern forests near Ab'dendriel. -  Driady pojawią się w lasach na północny-wschód od Carlin.

Potwory:

 

Niewystępujące Najazdy

Niewystępujące: Najazd istot demonicznych na Darashię

Najazd miał miejsce podczas obchodów 10-tej rocznicy powstania Tibii. Może miec miejsce podczas innych uroczystości.
Komunikat:"Something sinister is going on in the desert north of Darashia"
(“Coś grzesznego dzieje się na pustyni na północ od Darashii”)
Komunikat 2:"An evil force sends his minions into the desert north of Darashia"
(“Diabelska siła zsyła swoje legiony na pustynie położoną na północ od Darashii”)
Komunikat 3:"The forces of evil are preparing for something evil to invade our plane of existence. Defend the desert north of Darashia from their intrusion."
(“Siły zła przygotowują coś okrutnego by zaatakowac nasze miejsce do życia. Brońcie pustyni na północ od Darashii przed ich natarciem”)
Komunikat 4:"The fabric of our world is weakened. It's coming ..."
(“Struktura naszego świata jest osłabiona. Zaczyna się…”)
Komunikat 5:"A demonic entity has found a way into our plane. Fight it north of Darashia."
(“Diabelska istota znalazła sposób by wydostac się na powierzchnię. Zwalczcie to na północ od Darashii”)
Potwory:

Niewystępujące: Najazd Primitive’ow na Thais
Najazd miał miejsce podczas obchodów 10-tej rocznicy powstania Tibii. Może miec miejsce podczas innych uroczystości.
Komunikat:"Primitives are attacking Thais!"
(“Primitive atakują Thais!”)
Komunikat 2:"Primitives are everywhere in Thais trying a take over!"
(“Primitive są wszedzie w Thais i próbują przejąc miasto!”)
Komunikat 3: "Stop the primitives in Thais!"
(“Zatrzymajcie Primitive’ów w Thais!”)
Potwory:

Niewystępujące: Prima Aprilis’owy rajd na Plains of Havoc
Komunikat:"You feel the earth shaking!"
(“Czujesz jak ziemia się trzęsie!”)
Komunikat 2:"The end is near! The Ruthless Seven are rising!"
(“Koniec jest bliski. Siedmiu Bezwzględnych nadchodzi!”)
Komunikat 3:"The Ruthless Seven have risen to hold their secret council. They will gather somewhere in the Plains of Havoc to debate Tibias destiny and doom. Don't come too close, for if you do, you will face your own destiny!"
(“Siedmiu Bezwzglednych powstało by przeprowadzic sekretna naradę. Zbiorą się gdzieś na Plains of Havoc by dyskutowac o dalszych losach i zagladzie Tibii. Nie podchodź zbyt blisko, a jeśli to uczynisz, spotkasz tam swoje przeznaczenie!”)
Komunikat 4:"The herald of the Ruthless Seven is preparing their arrival close to the spiders rock. Behold mortals. It is the end of times!"
(“Posłaniec Siedmiu Bezwzględnych przygotowuje przyjazd swych władców blisko skały pająków. Nadchodzi koniec tych czasów!”)
Potowry: