Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Czary runiczne

 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
14 Poison Field 300 Brak wymagań 200 Adevo Grav Pox 3 Druid, Mag
15 Light Magic Missile 500 Brak wymagań 120 Adori Min Vis 10 Druid, Mag
15 Fire Field 500 Brak wymagań 240 Adevo Grav Flam 3 1 Druid, Mag
15 Cure Poison Rune 600 Brak wymagań 200 Adana Pox 1 Druid
15 Intense Healing Rune 600 Brak wymagań 120 Adura Gran 1 1 Druid
16 Convince Creature 800 Brak wymagań 200 Adeta Sio 1 5 Druid
17 Destroy Field 700 Brak wymagań 120 Adito Grav 3 3 Druid, Paladyn, Mag
18 Energy Field 700 Brak wymagań 320 Adevo Grav Vis 3 3 Druid, Mag
21 Desintegrate 900 Premium Account 200 Adito Tera 3 4 Druid, Paladyn, Mag
24 Ultimate Healing Rune 1500 Brak wymagań 400 Adura Vita 1 4 Druid
24 Stalagmite 1400 Brak wymagań 350 adori tera 10 3 Druid, Mag
25 Heavy Magic Missile 1500 Brak wymagań 350 Adori Vis 10 3 Druid, Mag
25 Poison Bomb 1000 Premium Account 520 Adevo Mas Pox 2 4 Druid
27 Fireball 1600 Premium Account 460 Adori Flam 5 4 Mag
27 Animate Dead 1200 Premium Account 600 Adana Mort 1 4 Druid, Mag
27 Fire Bomb 1500 Brak wymagań 600 Adevo Mas Flam 2 5 Druid, Mag
27 Soulfire 1800 Premium Account 420 Adevo Res Flam 3 7 Druid, Mag
27 Chameleon 1300 Brak wymagań 600 Adevo Ina 1 4 Druid
27 Wild Growth 2000 Premium Account, Promocja 600 Adevo Grav Vita 2 8 Druid
27 Holy Missile 1600 Premium Account 300 Adori San 5 4 Paladyn
28 Thunderstorm 1100 Premium Account 430 Adori Mas Vis 4 4 Mag
28 Stone Shower 1100 Premium Account 430 Adori Mas Tera 4 4 Druid
28 Icicle 1700 Premium Account 460 Adori Frigo 5 4 Druid
29 Poison Wall 1600 Brak wymagań 640 Adevo Mas Grav Pox 4 5 Druid, Mag
30 Great Fireball 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Flam 4 4 Mag
30 Avalanche 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Frigo 4 4 Druid
31 Explosion 1800 Brak wymagań 570 Adevo Mas Hur 6 6 Druid, Mag
32 Magic Wall 2100 Premium Account 750 Adevo Grav Tera 3 9 Mag
33 Fire Wall 2000 Brak wymagań 780 Adevo Mas Grav Flam 4 6 Druid, Mag
37 Energy Bomb 2300 Premium Account 880 Adevo Mas Vis 2 10 Mag
41 Energy Wall 2500 Brak wymagań 1000 Adevo Mas Grav Vis 4 9 Druid, Mag
45 Sudden Death 3000 Brak wymagań 985 Adori Gran Mort 3 15 Mag
54 Paralyze 1900 Premium Account 1400 Adana Ani 1 18 Druid