Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Czary maga

 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
8 Find Person 80 Brak wymagań 20 Exiva "Nick" Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
8 Light 100 Brak wymagań 20 Utevo Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
9 Magic Rope 200 Premium Account 20 Exani Tera Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
9 Light Healing 170 Brak wymagań 20 Exura Druid, Paladyn, Mag
10 Cure Poison 150 Brak wymagań 30 Exana Pox Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
12 Energy Strike 800 Premium Account 20 Exori Vis Druid, Mag
12 Levitate 500 Premium Account 50 Exani Hur Up/Down Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
13 Great Light 500 Brak wymagań 60 Utevo Gran Lux Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
13 Terra Strike 800 Premium Account 20 Exori Tera Druid, Mag
14 Poison Field 300 Brak wymagań 200 Adevo Grav Pox 3 Druid, Mag
14 Flame Strike 800 Premium Account 20 Exori Flam Druid, Mag
14 Haste 600 Premium Account 60 Utani Hur Druid, Rycerz, Paladyn, Mag
14 Magic Shield 450 Brak wymagań 50 Utamo Vita Druid, Mag
15 Light Magic Missile 500 Brak wymagań 120 Adori Min Vis 10 Druid, Mag
15 Fire Field 500 Brak wymagań 240 Adevo Grav Flam 3 1 Druid, Mag
15 Ice Strike 800 Premium Account 20 exori frigo Druid, Mag
16 Death Strike 600 Premium Account 20 Exori Mort Mag
17 Destroy Field 700 Brak wymagań 120 Adito Grav 3 3 Druid, Paladyn, Mag
18 Energy Field 700 Brak wymagań 320 Adevo Grav Vis 3 3 Druid, Mag
18 Fire Wave 850 Brak wymagań 25 Exevo Flam Hur Mag
20 Intense Healing 350 Brak wymagań 70 Exura Gran Druid, Paladyn, Mag
20 Strong Haste 1300 Premium Account 100 Utani Gran Hur Druid, Mag
21 Desintegrate 900 Premium Account 200 Adito Tera 3 4 Druid, Paladyn, Mag
23 Creature Illusion 1000 Brak wymagań 100 Utevo Res Ina "potwór" Druid, Mag
23 Energy Beam 1000 Brak wymagań 40 Exevo Vis Lux Mag
24 Stalagmite 1400 Brak wymagań 350 adori tera 10 3 Druid, Mag
25 Heavy Magic Missile 1500 Brak wymagań 350 Adori Vis 10 3 Druid, Mag
25 Summon Creature 2000 Brak wymagań Utevo Res "potwór" Druid, Mag
26 Ultimate Light 1600 Premium Account 140 Utevo Vis Lux Druid, Mag
26 Ignite 1500 Premium Account 30 Utori Flam Mag
27 Fireball 1600 Premium Account 460 Adori Flam 5 4 Mag
27 Animate Dead 1200 Premium Account 600 Adana Mort 1 4 Druid, Mag
27 Fire Bomb 1500 Brak wymagań 600 Adevo Mas Flam 2 5 Druid, Mag
27 Soulfire 1800 Premium Account 420 Adevo Res Flam 3 7 Druid, Mag
28 Thunderstorm 1100 Premium Account 430 Adori Mas Vis 4 4 Mag
29 Poison Wall 1600 Brak wymagań 640 Adevo Mas Grav Pox 4 5 Druid, Mag
29 Great Energy Beam 1800 Brak wymagań 110 Exevo Gran Vis Lux Mag
30 Ultimate Healing 1000 Brak wymagań 160 Exura Vita Druid, Mag
30 Great Fireball 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Flam 4 4 Mag
31 Explosion 1800 Brak wymagań 570 Adevo Mas Hur 6 6 Druid, Mag
32 Magic Wall 2100 Premium Account 750 Adevo Grav Tera 3 9 Mag
32 Enchant Party 4000 Premium Account Utori Mas Sio Mag
33 Fire Wall 2000 Brak wymagań 780 Adevo Mas Grav Flam 4 6 Druid, Mag
34 Electrify 2500 Premium Account 30 Utori Vis Mag
35 Invisible 2000 Brak wymagań 440 Utana Vid Druid, Mag
37 Energy Bomb 2300 Premium Account 880 Adevo Mas Vis 2 10 Mag
38 Energy Wave 2500 Brak wymagań 170 Exevo Vis Hur Mag
41 Energy Wall 2500 Brak wymagań 1000 Adevo Mas Grav Vis 4 9 Druid, Mag
41 Enchant Staff 2000 Premium Account, Promocja 80 Exeta Vis Mag
45 Sudden Death 3000 Brak wymagań 985 Adori Gran Mort 3 15 Mag
55 Rage of the Skies 6000 Premium Account 600 Exevo Gran Mas Vis Mag
55 Lightning 5000 Premium Account 60 Exori Amp Vis Mag
60 Hell's Core 8000 Premium Account 1100 exevo gran mas flam Mag
70 Strong Flame Strike 6000 Premium Account 60 Exori Gran Flam Mag
75 Curse 6000 Premium Account 30 Utori Mort Mag
80 Strong Energy Strike 7500 Premium Account 60 Exori Gran Vis Mag
90 Ultimate Flame Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Flam Mag
100 Ultimate Energy Strike 15000 Premium Account 100 Exori Max Vis Mag