Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

  Nazwa Obrona Waga
Carapace Shield 55 oz.
Warrior's Shield 75 oz.
Depth Scutum 30 oz.
Meat Shield 5 oz.
Ornate Shield 71 oz.
Eagle Shield ? 50 oz.
Shield of the White Knight 8 5 oz.
Shield of Care 8 17 oz.
Spellscroll of Prophecies 12 28.5 oz.
Wooden Shield 14 40 oz.
Snake God's Wristguard 14 28 oz.
Spellbook 14 58 oz.
Studded Shield 15 59 oz.
Brass Shield 16 60 oz.
Spellbook of Mind Control 16 45 oz.
Spellbook of Dark Mysteries 16 28 oz.
Plate Shield 17 65 oz.
Black Shield 18 42 oz.
Spellbook of Enlightenment 18 45 oz.
Copper Shield 19 63 oz.
Spellbook of Lost Souls 20 46 oz.
Bone Shield 20 55 oz.
Steel Shield 21 69 oz.
Sentinel Shield 22 49 oz.
Spellbook of Warding 22 45 oz.
Ornamented Shield 22 67 oz.
Viking Shield 22 66 oz.
Battle Shield 23 62 oz.
Mercenary Shield 24 52 oz.
Scarab Shield 25 47 oz.
Magical Torch 25 15 oz.
Dark Shield 25 52 oz.
The Shield Nevermourn 25 52 oz.
Dwarven Shield 26 55 oz.
Salamander Shield 26 59 oz.
Tortoise Shield 26 52 oz.
Rose Shield 27 52 oz.
Ancient Shield 27 61 oz.
Tusk Shield 27 69 oz.
Castle Shield 28 49 oz.
Norse Shield 28 41 oz.
Bonelord Shield 28 47 oz.
Griffin Shield 29 50 oz.
Guardian Shield 30 55 oz.
Rainbow Shield 30 69 oz.
Dragon Shield 31 60 oz.
Crown Shield 32 62 oz.
Tower Shield 32 82 oz.
Amazon Shield 32 62 oz.
Shield of Honour 33 54 oz.
Unholy Shield 33
Medusa Shield 33 58 oz.
Vampire Shield 34 38 oz.
Phoenix Shield 34 35 oz.
Demon Shield 35 26 oz.
Tempest Shield 36 51 oz.
Fiery Rainbow Shield 36 69 oz.
Shield of Corruption 36 49 oz.
Sparking Rainbow Shield 36 69 oz.
Mastermind Shield 37 57 oz.
Nightmare Shield 37 32 oz.
Necromancer Shield 37 32 oz.
Terran Rainbow Shield 37 69 oz.
Great Shield 38 84 oz.
Icy Rainbow Shield 39 69 oz.
Blessed Shield 40 68 oz.