Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

HP 1200 Summon Niemożliwe
EXP 780 Convince Niemożliwe
Odporny na Specjalne
Częściowo odporny na Walka
Wrażliwy Odgłosy
Loot War Hammer (Bardzo rzadko), Knight Armor (Bardzo rzadko), Spiked Squelcher (Bardzo rzadko), 0-2 Strong Health Potion (Normalnie), 0-2 Strong Mana Potion (Normalnie), 0-2 Small Topaz (Normalnie), Hollow Stampor Hoof (Normalnie), Stampor Horn (Normalnie), Stampor Talons (Normalnie), 0-256 gold coins, 0-2 platinum coins
Opis Naukowcy mają różne teorie na temat natury Stamporów. Jedna z nich głosi iż Stampor to dawno zapomniane prze Boga święte zwierzę. Inna mówi o tym, że Stampor musiał powstać w wyniku ekperymentów prowadzonych przez starożytne, wymarłe już rasy. Jeszcze inne uważają Stampory jako zwykłe zwierzęta, które prawdopodobnie są w jakimś stopniu spokrewnione z ziemią. Wszystkie teorie jednak sprowadzają się do zadziwiających zdolności tych stworzeń, które mimo wszystko nie opierają się na magii i wydają się dość naturalne.Tak czy inaczej, zwierzęa te są niezwykle ciekawe w oczach naukowców. Uważane przez osoby, które je napotkały za zagrożenie. Nie jest to jednak spowodowane ich agresywnością. Uważa się iż są one po prostu nieco głupie, a potęguje to ich bardzo słaby wzrok. Stampory najzwyczajniej uznają przez pomyłkę nieznajomych napastników za członków innych stad i po prostu chcą się oddalić, co może mieć opłakane skutki. Stworzenia te są bardzo wytrzymałe, a okazywane przez nich przyjacielskie ostrzeżenia, mogą być źle odebrane przez człowieka. Używane przez nich "przyjacielskie zaczepki" oraz plucie, może mieć tragiczne następstwa dla przedstawicieli rasy ludzkiej.
Stworzenia te wydają się bardzo przywiązane do żywiołu ziemi. Nie występują na terenach, na których nie mogły by podróżować. Wszystko to jednak pozostaje na ten moment w sferze przypuszczeń. Żadnej z powyżej napisanych plotek nie udało się do tej pory zaobserwować.
Występowanie
Taktyka