Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Manual 8.5

8.5 Opcje gry
Możesz je otworzyć poprzez kliknięcie na przycisk "Options".

8.5.1 Ogólne
Lista ustawień ogólnych :
 • Tibia Classic Controls
  Zaznacz tą kratkę, aby używać alternatywnego sterowania. Jeżeli klasyczne sterowanie jest włączone, kliknięcie prawym przyciskiem myszy automatycznie spowoduje użycie danego przedmiotu lub - jeśli cel jest postacią lub potworem - zaatakowanie go.
  Oprócz tego, gracze używający klasycznego sterowania mogą patrzeć na rzeczy i postacie w oknie gry, klikając na nich równocześnie oba przyciskami myszy. Wciąż istnieje też możliwość używania menu kontekstowych przy tym sterowaniu - w tym celu przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij na celu dowolnym przyciskiem myszy.
  Zauważ, że z użyciem klasycznego sterowania możesz wykonywać akcje szybciej, ale istnieje też większa szansa, że się pomylisz klikając przypadkiem w złym miejscu.
 • Auto Chase Off
  Jeżeli ta opcja jest włączona, twoja postać automatycznie zaprzestanie pościgu za wrogiem, kiedy tylko poruszysz ją ręcznie, to jest naciśniesz klawisz kursora lub klikniesz gdzieś w oknie gry. Odznaczenie tej opcji spowoduje pozostawienie trybu "Chase Opponent" aktywnym - postać będzie kontynuować pościg, kiedy tylko przestaniesz poruszać ją manualnie.
8.5.2 Grafika

W tym miejscu możemy zmienić opcje graficzne klienta.
 • Light (Światło)
  • Enable Light (Włącz światło)
   Jeżeli to pole zostanie odznaczone, nie będziesz w stanie zobaczyć jakichkolwiek efektów świetlnych. Wszystkie pola w Tibii będą mieć identyczny poziom jaskrawości. Ponadto, nie będziesz widział różnicy pomiędzy dniem a nocą. Po zaznaczeniu tej opcji, w jaskiniach bez źródła światła będzie ciemno. Oznacza to, że będziesz widział cienie oraz kolory w zależności od źródła światła.
  • Ambient Brightness
   Za pomocą tego paska możesz ustawiać poziom jaskrawości, dzięki czemu dostosujesz jego poziom w ciemnych pomieszczeniach. Pamiętaj, że nie możesz używać tej opcji, jeżeli opcja "Enable Light" jest niewłączona.
  • Level Separator
   Przy pomocy tego suwaka dostosujesz jak niższe poziomy będą widoczne dla twojej postaci. Pamiętaj, że nie możesz używać tej opcji, jeżeli opcja "Enable Light" jest niewłączona.
 • Game Window (Okno gry)
  • Scale Game Window (Dostosuj okno gry)
   Rozciąganie i zmniejszanie grafik aby dopasować je do rozmiarów okna gry to kolejny proces, który zabiera dużo mocy obliczeniowej. Jeżeli zaznaczysz tą opcję, okno gry będzie mogło być wyświetlone jedynie w swoim oryginalnym rozmiarze, co odciąży twoją kartę graficzną i poprawi wydajność.
 • Frame Rate (Klatki na sekundę)
  • Maximum Frame Rate (Maksymalny poziom klatek)
   Używając tego suwaka możesz zmienić domyślny limit klatek na sekundę. Domyślne ustawienie to "max", co oznacza, że klient będzie produkował tak dużo klatek jak to możliwe. Jeżeli odczuwasz, że wydajność twojego komputera znacznie spada, gdy uruchamiasz Tibię, możesz spróbować zmniejszenia tego limitu.
  • Show Frame Rate (Pokaz liczbe klatek)
   Jeżeli zaznaczysz tę opcję, licznik klatek na sekundę bęzie wyświetlany w dolnym lewym rogu okna gry.
8.5.3 Status

 • Własna postać w oknie gry
  • Styl: Z rozwijanego menu możesz wybrać, czy chcesz mieć pewne atrybuty postaci widoczne w:
  • Classic: Paski many i życia będą wyświetlane pod nazwą postaci.
  • HUD: Paski many i życia będą wyświetlane po lewej i prawej stronie Twojej postaci.
  • Disabled: Nie zobaczysz żadnych atrybutów swojej postaci.

   Atrybuty, które możesz wybrać, aby je widzieć, zaznaczając je, to:
   • Pokaż imię
   • Pokaż zdrowie
   • Pokaż manę
   • Pokaż znaki( znak czaszki, party shields, itp.)
 • Inne postacie w oknie gry
  • Styl: Z rozwijanego menu możesz wybrać, czy chcesz, aby pewne atrybuty innych postaci lub stworzeń były widoczne w:
  • Classic: Pasek zdrowia będzie wyświetlany nad nazwą postaci/potwora.
  • Disabled: Nie będziesz widział żadnych atrybutów innych postaci lub potworów.
   Atrybuty, które możesz wybrać, aby je widzieć, zaznaczając je, to:
   • Pokaż imie
   • Pokaż poziom życia
   • Pokaz poziom many
   • Pokazuj czaszki (skull marks, party shields etc.)
 • Pasek statusu
  • Styl: Z rozwijanego menu możesz wybrać, czy chcesz mieć pasek statusu swojej postaci wyświetlony na ekranie przygody w:
   • Default: Paski mana i życia będą umieszczone obok siebie, symbole stanu pod nimi.
   • Compact: Paski mana i życia będą umieszczone obok siebie, symbole stanu między nimi.
   • Parallel: Paski many i życia będą umieszczone równolegle do siebie.
   • Large: Tak samo jak styl „Compact”, ale paski many i życia będą większe.
   • Disabled: Ani pasek many i życia, ani stan nie będzie wyświetlany.

  • Pasek postępu: Pasek postępu jest zwykle wyświetlany pod paskiem statusu. Za pomocą tego rozwijanego menu można wybrać, czy chcesz, aby pasek postępu był wyświetlany przy Twoim poziomie, magicznym poziome lub jednej z Twych umiejętności, wybierz „None”, jeśli w ogóle nie chcesz widzieć pasków postępu.
8.5.4 Wiadomości

 • Show Timestamps
  Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, do każdej wiadomości dodana będzie godzina jej otrzymania. Zauważ, że wyświetlony czas to ten, jaki ustawiony jest na twoim komputerze.
 • Show Levels
  Jeżeli zaznaczysz tę opcję, będziesz widział w konsoli poziom postaci która wysłała wiadomość. Wyświetla się on przed nickiem danego gracza.
 • Restore Defaults
  Dzięki tej opcji możemy przywrócić oryginalne ustawienia.
 • Customise Messages
  Poniżej możesz wybrać jakie wiadomości chcesz otrzymywać w oknie czatu. W ostatniej kolumnie możesz wybrać kolor wcześniej wybranych wiadomości.
8.5.5 Hotkeye

 • Select Set
  Na górze można wybrać zestaw skrótów klawiaturowych, które chcesz korzystać. Podobnie jak przyciski akcji, klawisze są związane z jednym z 8 zestawów.
 • Mode
  Jeżeli wyłączysz czat, nie będziesz w stanie napisać żadnego tekstu w konsoli. Możliwe jest jednak używanie czarów przypisanych do skrótów klawiszowych oraz tekstów. Ponadto, możliwe jest przypisanie wszystkich akcji do skrótów klawiszowych.
 • Restore Defaults
  Wszystkie klawisze aktualnie wybranego zestawu zostaną zresetowane do ustawień domyślnych.
 • Assign Hotkeys
  Poniżej możesz dopasować akcje do skrótów klawiszowych. Możliwe jest przypisanie do 2 skrótów na każdą akcje. Pamiętaj, że nie możesz przypisać skrótu do drugiego klawisza, jeżeli żaden nie jest przypisany do pierwszego.
  Aby przypisać skrót, kliknij na polu akcji którą chcesz wybrać. Jeżeli jest już wybrany skrót do tej akcji, wybrany przycisk zostanie zastąpiony. Jeżeli żaden skrót nie został jeszcze przypisany, wyświetli się puste pole. Klikając na niego po raz drugi, styl tekstu zamieni się na kursywę. Teraz, wciśnij przycisk lub kombinacje którą chcesz przypisać. Na końcu potwierdź wybrane opcje przyciskiem "Ok" aby zapisać zmiany.
8.5.6 Ignore List

 • Ignore List
  Jeżeli czujesz, że wiadomości od innego gracza ci przeszkadzają, możesz go zignorować używając funkcji Ignore. W tym celu kliknij na znak zakazu w prawym górnym rogu konsoli lub użyj kombinacji klawiszy Ctrl+I. Tam wybierz "Add" i wpisz imię postaci, którą chcesz ignorować. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy na postaci lub wiadomości od niej i wybrać "Ignore [Imię]". Po zrobieniu tego postać zostanie dodana do listy. Wszystkie kolejne wiadomości od niej nie będą wyświetlone, dopóki nie usuniesz jej z listy lub do wyłączenia klienta. Zauważ, że jest też możliwe stałe zignorowanie postaci, wybierając ją z listy i zaznaczając kratkę "Ignore Permanently". Imię tej postaci będzie teraz wyświetlone na liście na czerwono, a postać będzie ignorowana tak długo jak długo kratka ta będzie zaznaczona. Postacie, które ignorujesz nie będą o tym powiadomione.
  W dodatku do listy postaci, opcja ignorowania posiada dwie kolejne funkcje. "Ignore Yelling" wyciszy wszystkie wykrzykiwane wiadomości, a "Ignore Private Messages" wszystkie wiadomości prywatne. Aby uaktywnić lub wyłączyć te dwie funkcje, zaznacz odpowiadające im kratki, klikając na nich lewym przyciskiem myszy.
  Na koniec, zauważ, że znak zakazu zaświeci się na czerwono za każdym razem kiedy jakaś wiadomość zostanie zignorowana.
 • White List
  Biała lista pozwala na wybranie graczy którzy będą wyjątkami podczas ignorowania wszystkich innych prywatnych wiadomości. Możesz otworzyć swoją białą listę poprzez kliknięcie na „No Entry” w prawym górnym rogu konsoli lub poprzez kombinacje klawiszy Ctrl + I. Biała lista znajduje się po prawej stronie okna. Aby dodać gracza do białej listy, należy kliknąć „Add”, a następnie wpisać imię postaci od których chcesz otrzymywać wiadomości. Postać pozostanie na białej liście dopóki jej nie usuniesz lub do wyłączenia klienta. Jeżeli chcesz dodać gracza do białej listy na stałe, należy zaznaczyć „Allow Permanently”. Wybrane imiona będą wtedy zaznaczone na czerwono. Możesz również zezwolić na otrzymywanie wiadomości od wszystkich graczy ze swojej listy VIP. Aby to zrobić, należy zaznaczyć opcje „Allow VIPs to message you”. Należy jednak pamiętać, że ta opcja nie jest na stałe i usuwa się ona z każdym wyłączeniem klienta Tibii. Ponadto, masz możliwość wyłączania i włączania białej listy poprzez zaznaczanie „Activate White List”.
8.5.7 Import/Export

Możliwy jest eksport opcji oraz map. Pozwala to na przesyłanie twoich ulubionych ustawień oraz minimap. Przydatne jest to wtedy, gdy chcesz grać na innym komputerze lub stworzyć kopie zapasową.
 • Opcje
  • Opcje importowania: Aby zaimportować opcje, kliknij na ten przycisk. Proszę pamiętać, że proces nie zostanie ukończony dopóki nie kliknięcie "Ok" w opcjach dialogowych.
  • Opcje eksportowania: Kliknij na to aby za eksportować ustawienia.
  • Reset: Po użyciu tej opcji, wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych.
 • Minimapa
  • Importuj minimapę: Aby zaimportować mapy, kliknij na ten przycisk, a następnie wybierz plik w oknie dialogowym. Pamiętaj, że pliki map są zapisywane w C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\Tibia\ExportedAutomap.dat w Windowsie Vista/7 lub C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Application Data\Tibia\ExportedAutomap.dat w systemie Windows XP. Pamiętaj jednak, że powyższe ścieżki domyślnie są ukryte. Pamiętaj aby zaznaczyć opcję "Pokaż ukryte pliki i foldery" w opcjach folderów.
  • Eksportuj minimapę: Użyj tej opcji aby za eksportować minimapę.