Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

4.7 Gildie


Tibią jest grą, w której wzajemne kontakty i związki między graczami są bardzo ważne, a ci, którzy w nią grają, szybko dowiadują się, że więź ta jest silna. Z tego powodu w grze istnieją tzw. Gildie, w których mogą się zrzeszać.


4.7.1 Czym są gildie?

Gildie są swego rodzaju koalicjami postaci, utworzonymi w celu skupienia graczy o podobnych celach, czy sposobie myślenia. Są one bardzo popularne, gdyż wiele z nich oferuje dobrą protekcję jej członkom. Silne gildie zazwyczaj mają większy wpływ na wydarzenia oraz politykę danego świata niż pojedynczy gracz. Niewielu graczy waży się zadzierać z liderem takiej gildii. Jednakże trzeba pamiętać, że gracz może należeć tylko do jednej partii na raz. Przynależność do gildii oferuje następujące przywileje:

Ranga w gildii

Każdy członek gildii otrzymuje w gildii rangę. Tytuł tej rangi wyświetlany jest zarówno na stronie gracza, jak i stronie gildii. Również w grze inni gracze mogą go zobaczyć.

Kanał gildii

Członkowie gildii mogą używać prywatnego kanału rozmów.

Tablica ogłoszeń gildii

Wszyscy gracze należący do gildii mogą korzystać z prywatnej tablicy ogłoszeń.

Dostęp do domu gildii (guildhall)

Domy gildii są budynkami, które zostały zaprojektowane specjalnie dla użytku gildii. Po otrzymaniu upoważnienia od lidera gildii, każdy członek gildii ma wstęp do domu. W ten sposób nawet gracze bez płatnego konta mogą mieć swój kąt! Jednakże należy pamiętać, że liderzy mogą uczynić niektóre obszary niedostępne dla reszty członków gildii, także mogą oni nie mieć dostępu do każdego zakamarka w domu należącym do gildii.


4.7.2 Struktura gildii

Wszystkie tibijskie gildie mają strukturę podstawową. Pomimo, że gildie mogą mieć do 20 różnych poszczególnych szczebli oraz niezliczoną ilość indywidualnych tytułów członków, gildie tibijskie zawsze składają się z trzech podstawowych rang: przywódcy gildii (leader), wice przywódców (vice leaders) oraz zwykłych członków.

Ranga lidera gildii jest zawsze najwyższą rangą w gildii i może należeć tylko do jednej postaci. Gracz, który zakłada nowa gildię automatycznie staje się jej liderem, więc gildie zazwyczaj są prowadzone przez ich założycieli.

Ponadto każda gildia powinna mieć przynajmniej czterech vice liderów. Ci vice liderzy nadają kształt wewnętrznej strukturze gildii. Gracze zakładający gildię muszą znaleźć czterech vice liderów w ciągu trzech dni po ich zarejestrowaniu. Jeśli tego nie zrobią, gildia zostanie rozwiązana. Również jeśli jeden z vice liderów opuści gildię, na jego miejsce trzeba będzie znaleźć zastępcę w ciągu dwóch tygodni.

Zapamiętajcie jednak, że tylko gracze z płatnym kontem mogą zostać liderami bądź vice liderami.

Pamiętajcie także, że na jednym koncie może być tylko jeden lider bądź vice lider. A więc, nie jest możliwa sytuacja, w której na jednym świecie postać jest liderem gildii, a na drugim vice leaderem, kiedy postacie są na tym samym koncie. Ponadto, jeśli liderowi lub vice liderowi upłynie czas premium, nadal będzie mógł on pozostać na swej pozycji i wykonywać wszystkie funkcje z nią związaną. Weźcie jednak pod uwagę, że jeśli na pozycji lidera bądź vice liderów gildii będzie mniej niż pięciu graczy z premiowanym kontem, gildia zostanie rozwiązana po okresie dwóch tygodni.

W końcu, regularni członkowie są filarem i podstawą gildii, tzn. stanowią jego główną siłę. Gildie mogą mieć nieograniczoną ilość członków, a każdy gracz, który ma na to ochotę może dołączyć do gildii, jeśli otrzyma zaproszenie od jej lidera lub vice lidera.


4.7.3 Administrowanie gildiami

Wszystkie akcje administracyjne, jak zakładanie, edytowanie bądź dołączanie do gildii odbywa się przy pomocy sekcji gildii na oficjalnej stronie www.tibia.com. Za wyjątkiem funkcji ‘załóż gildię’, wszystkie funkcje edycji gildii można znaleźć na stronie informacyjnej gildii. Aby zobaczyć informacje o gildii należy wyszukać interesującą nas gildię i kliknąć ‘pokaż’ (view). Otworzy się wtedy strona, która pokaże różne informacje o gildii, jak motto gildii, logo i lista członków. Zapamiętaj, że aby móc wykonywać wszelkie operacje związane z gildią musisz być zalogowany. Jeśli nie jesteś zalogowany, możesz jedynie zobaczyć strukturę gildii oraz informacje o niej. Zapamiętaj więc, że wszystkie wprowadzone zmiany będą widoczne dopiero po zalogowaniu. Na przykład, jeśli członek gildii, który aktualnie jest zalogowany zostanie wykluczony z gildii, pozostaje on oficjalnym jej członkiem do czasu wylogowania. Poniżej znajduje się spis funkcji edycyjnych gildii:

Stwórz gildię (Found Guild)

Przycisk ‘stwórz gildię’ można znaleźć na liście wszystkich gildii znajdujących się na danym świecie. Kliknij na niego, aby założyć nową gildię. Gdy to zrobisz, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy gildii, świat, na którym ma funkcjonować i nick lidera. Następnie musisz potwierdzić chęć założenia gildii poprzez wpisanie swego hasła. Zapamiętaj, że nie będziesz w stanie założyć gildii, jeśli nie posiadasz premiowanego konta, lub gdy postać, którą wybrałeś na jej lidera pełni już podobną funkcję. Weź również pod uwagę to, iż przepisy o nazwach dotyczą również gildii. Obraźliwe nazwy łamią zasady tibijskie i są niedozwolone. Ponieważ nazwy gildii po zatwierdzeniu nie mogą ulegać zmianie, gildie o niepoprawnych nazwach będą rozwiązywane.

Dołącz do gildii (Join Guild)

Ten przycisk widoczny jest w momencie, kiedy jesteś zalogowany, a któraś z Twoich postaci została zaproszona do gildii. Aby dołączyć do gildii wystarczy kliknąć ten przycisk, wybrać postać i zatwierdzić.

Edycja opisu (Edit Description)

To opcja dostępna tylko liderom. Kliknięcie na nią otworzy stronę edytowania opisu gildii, który może składać się z maksimum 500 znaków, łącza do strony internetowej gildii i jej loga. Ponownie, ofensywne komentarze, łącza i loga mogą mogą sprawić, iż lider zostanie ukarany. 

Utwórz/usuń dział (Create/Delete Board)

Kolejna opcja dostępna jedynie dla liderów. Poprzez naciśnięcie tego przycisku lider może utworzyć prywatny dział, w którym tylko członkowie mogą czytać i pisać posty.

Rozwiąż gildię (Disband Guild)

Lider może w każdej chwili rozwiązać gildię poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk. Zostanie wtedy poproszony o potwierdzenie poprzez wpisanie hasła do swego konta. Po wykonaniu tych czynności należy poczekać chwilę na rozwiązanie gildii. Jeśli gildia posiadała swój dom, zostanie on wyczyszczony podczas najbliższego zapisu stanu serwera, a wszystkie przedmioty, które się w nim znajdowały zostaną przetransportowane do depozytu lidera.

Edycja rang (Edit Ranks)

Tylko lider ma możliwość edycji rang. Może wybrać ich ilość (do 20) oraz nadać każdej nazwę. Jeśli lider wybierze takie same nazwy rang dla lidera i vice liderów, wtedy lista będzie wyglądać tak, jakby w gildii byli tylko vice liderzy i regularni członkowie. Jest to jednak tylko kosmetyczny zabieg: każda gildia musi mieć jednego lidera i w rzeczywistości pierwsza postać na liście jest liderem, nawet jeśli na liście wygląda to inaczej.

Edycja użytkowników (Edit Members)

Niektóre opcje dostępne tutaj: lider gildii może nadać indywidualny tytuł używając funkcji „Zmień tytuł na” („Set title to”). Lider bądź vice lider gildii może wykluczyć członków z gildii poprzez wybranie opcji „Wyłącz z gildii” („Exclude from gild”). W końcu, poprzez funkcję „Zmień rangę na” („Set rank to”) możliwy jest awans lub degradacja danej postaci. Zauważ, że każda postać może zmieniać rangę innej postaci, która jest niżej w hierarchii od niej. Tak więc, jeśli w gildii jest 10 rang, członek gildii będący w czwartej z nich pod względem hierarchii może awansować bądź degradować członków będących w piątej i niższej randze. Jednakże nie jest możliwe awansowanie postaci do własnej rang, więc jeśli wspomniany gracz będzie chciał, aby jego przyjaciel został awansowany do rangi czwartej, będzie musiał poprosić o to gracza będący w trzeciej bądź wyższej grupie w hierarchii gildii.

Rezygnacja z pozycji lidera (Resign From Leadership)

Oczywiste jest, że tylko lider może zrezygnować z przywództwa w gildii. Jeśli się na to zdecyduje, wtedy pozycja lidera należeć będzie do wybranej przez niego postaci. Zmiana ta wejdzie w życie po najbliższym zapisie stanu serwera. Jeśli gildia posiada swój dom, wtedy automatycznie przechodzi on na własność nowego lidera. Zapamiętaj, że nowy lider nie może być już liderem lub vice liderem innej gildii. Dotyczy to wszystkich postaci znajdujących się na koncie nowego lidera.

Zapraszanie graczy (Invite Player)

Wszyscy vice liderzy i lider mogą zapraszać graczy do gildii. Zaproszeni gracze muszą potwierdzić chęć dołączenia do gildii poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie informacyjnej gildii.

Wyklucz gracza (Exclude Player)

Podobnie co w przypadku zapraszania gracza, lider bądź vice liderzy mogą wyrzucić gracza z gildii. Gracze, którzy są zalogowani podczas wypraszania z gildii, będą do niej należeć do czasu wylogowania.

Odejdź z gildii (Leave Guild)

Wszyscy vice liderzy i normalni członkowie gildii mają możliwość opuszczenia gildii, kiedy tylko zechcą. Pozostaną oni jednak członkami gildii do czasu wylogowania.


4.7.4 Wojny pomiędzy gildiami

W celu przetestowania swoich umiejętności i mocy lub zażegnania konfliktu niemożliwego do rozwiązania w inny sposób, liderzy gildii mogą wypowiedzieć wojnę. Jest jednak kilka zasad, które muszą być spełnione, aby uczestniczyć w wojnie:

• Gildia musi posiadać lidera i czterech vice liderów, które nie mogą być na etapie tworzenia lub rozwiązywania.
• Gildia nie może wypowiedzieć lub mieć wypowiedzianą wojnę z więcej niż pięcioma gildiami.
• Jedna gildia może wypowiedzieć wojnę przeciwnej drużynie tylko raz.

a) Deklarowanie wojen

W celu rozpoczęcia wojny lider gildii musi wypowiedzieć wojnę gildii, z którą chce walczyć. Aby to zrobić, lider musi wybrać przycisk „Wojna gildii” („Guild War”) na stronie swojej gildii. Następna strona pokaże listę wojen, w których gildia już uczestniczyła wraz z wojnami, które aktualnie prowadzi oraz deklaracjami wojny. Na szczycie strony lider gildii znajdzie przycisk „Zadeklaruj wojnę” („Declare War”), po kliknięciu którego będzie musiał wypełnić formularz:

• Przeciwnik („Opponent”): tutaj lider zaznacza nazwę gildii, z którą ma zamiar prowadzić wojnę.
• Czas trwania („Duration”): lider gildii musi zaznaczyć czas trwania wojny. Może wybrać dowolną wartość dni, od 7 do 180.
• Zgony do wygranej („Kills to Win”): aby wygrać wojnę należy wybrać liczbę zgonów, które do tego przybliżą. Ich liczba może się wahać w granicach 10 – 1.000
• Zapłata swojej gildii („Fee for your Guild”) : jest to opłata, jaką twoja gildia będzie musiała uiścić w przypadku przegrania wojny. Jej kwota może się wahać w granicach 0 – 2.000.000 sztuk złota. Lider gildii musi mieć w banku tę kwotę, plus dodatkowo 1.000 sztuk złota w banku po rozpoczęciu wojny.
• Zapłata gildii przeciwnej („Fee for Opposing Guild”): jest to opłata, jaką przeciwna gildia będzie musiała uiścić w przypadku, kiedy twoja gildia wygra wojnę. Jej kwota może wahać się w granicach 0 – 2.000.000 sztuk złota. Lider gildii musi mieć w banku tę kwotę, plus dodatkowo 1.000 sztuk złota w banku po rozpoczęciu wojny.
• Komentarz („Comment”): tutaj lider gildii wypowiadającej wojnę może zostawić wiadomość dla lidera gildii przeciwnej.

Gdy wszystkie pola zostaną wypełnione, lider gildii będzie musiał nacisnąć przycisk „Wypowiedz wojnę” („Declare War”), aby wysłać warunki do lidera gildii przeciwnej. Deklaracja wojny pojawi się na stronie, w momencie kiedy członek gildii kliknie przycisk „Wojny gildii” („Guild Wars”). Lider gildii przeciwnej będzie mógł w tym momencie akceptować („Accept”), odrzucić („Reject”) lub edytować („Edit”) deklarację. Jeśli lider gildii zdecyduje się odrzucić propozycję wojny, wtedy obydwie gildie nie będą mogły wypowiedzieć wojny przez okres siedmiu dni. Również jeśli gildia, która otrzymała propozycję wojny nie zadeklaruje się co do chęci rozpoczęcia wojny lub odrzucenia jej propozycji w ciągu siedmiu dni, propozycja zostanie automatycznie usunięta.

Jeśli lider gildii, która otrzymała propozycję wojny nie zgadza się na przedstawione w niej warunki, może modyfikować deklarację od pozycji ‘Czas trwania’ do pozycji ‘Komentarz’. Nowe warunki zostaną wysłane do lidera gildii przeciwnej, z możliwością edycji tychże warunków. Kiedy obydwie strony uzgodnią odpowiadające im warunki, wojna rozpocznie się po najbliższym zapisie stanu serwera, po uiszczeniu zapłaty i dodatkowej opłaty w wysokości 1.000 sztuk złota, przez obydwie strony konfliktu. Jeśli któraś ze stron nie wywiąże się z obowiązku zapłaty, wojna zostanie opóźniona. Lider gildii może wymówić deklarację wojny w każdym momencie od chwili rozpoczęcia wojny.

b) Na wojnie

Postacie biorące udział w wojnie można łatwo rozróżnić poprzez odpowiednie oznaczenia znajdujące się poniżej imienia postaci:

Postacie z zielonym znaczkiem należą do twojej gildii.
Postacie z czerwonym znaczkiem to członkowie gildii przeciwnej biorącej udział w wojnie.
Postacie oznaczone niebieskim znaczkiem są uczestnikami wojny, w którą nie jesteś zaangażowany.

Kiedy twoja gildia jest w stanie wojny:

• Strefa ochronna będzie dla ciebie zablokowana zawsze wtedy, kiedy walczyć będziesz z graczem z przeciwnej gildii zaangażowanej w wojnę. Jednakże jeśli zaatakujesz członka swojej gildii, nadal będziesz mógł korzystać ze strefy ochronnej.
• Możliwe jest wykluczenie członków gildii. Nie jest jednak możliwe zapraszanie do gildii nowych graczy w czasie trwania wojny. Gracze, którzy zostali zaproszeni przed rozpoczęciem wojny mogą dołączyć do gildii nawet w trakcie jej trwania.
• Zabicie tego samego gracza liczone jest w statystykach tylko pięć razy w ciągu 24h. Wszystkie późniejsze morderstwa na tym graczu nie będą wliczane do statystyk.
• Wszystkie ważne informacje o wojnie, jak licznik zabić, data rozpoczęcia wojny, czy czas trwania, można znaleźć na stronie gildii w sekcji gildii na oficjalnej stronie gry.
• Postacie, które nie są zaangażowane w wojnę nie mogą cię leczyć, ani dołączyć do twojej drużyny, jeśli nie doznały obrażeń ze strony członka gildii przeciwnej w ciągu ostatnich 60s.

c) Zakończenie wojny

Jeśli wojna się rozpoczęła, jedyną możliwością jej skończenia jest poddanie się. Lider każdej z gildii biorących udział w wojnie może to zrobić po przez wybranie odpowiedniego przycisku na stronie informującej o wojnach między danymi gildiami. Jeśli gildia się podda, przeciwna strona automatycznie wygrywa wojnę i otrzymuje wcześniej ustaloną przez obie strony kwotę.

Wojna kończy się również w momencie, kiedy jedna ze stron zabije ustaloną liczbę przeciwników, lub gdy czas trwania wojny upłynie. Jeśli wojna się skończy, a żadna ze stron nie osiągnie narzuconego wcześniej limitu zabić, wtedy wygrywa ta gildia, której członkowie zabili większą ilość przeciwników. W ten sposób zwycięska gildia otrzymuje wcześniejszą wpłatę z powrotem oraz dodatkowo część kwoty wpłaconej przez przeciwną stronę, która jest wprost proporcjonalna do liczby zabójstw. Na przykład: gildia A postawiła 1.000 sztuk złota i zabiła 12 przeciwników, natomiast gildia B postawiła 600 sztuk złota zabijając 4 przeciwników. Gildia A wygrywa wojnę, ponieważ zabiła większą ilość przeciwników. Otrzymuje swoje 1.000 sztuk złota z powrotem. Dodatkowo gildia A dostaje 400 złotych monet, postawione przez gildie B, które jest równe 2/3 zabójstwom więcej dokonanych przez tę gildię. Gildia B otrzymuje z powrotem 200 z postawionych wcześniej złotych monet.