Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Forbidden Islands

Na północnym zachodzie od wyspy Vandura znajduje się archipelag Przeklętych Wysp. Składa się z niego 5 wysepek: Goroma, Ramoa, Malada, Talahu i Kharos. Goroma jest największą z nich. Na jej środku wznosi się ogromny wulkan. Wyznawcy dziwnego kultu voodoo, którzy wierzą, że w środku wulkanu żyje ognisty demon założyli tam swoją bazę. Jak na wszystkich wyspach, tak i tam ziemia jest twarda i sucha. Uschnięte rośliny i martwe gałęzie to wszystko co pozostało z bogatej niegdyś flory. Tylko na Maladzie, najbardziej wysuniętej na południe zachowało się kilka bagnistych jeziorek, które służą groźnej rasie Quar za miejsce do ochłodzenia się podczas eskapad na ląd.

Legenda

Oznaczenie Opis
1 Rozbity statek. Stąd możliwa podróż do Liberty Bay, NPC Jack Fate.
2 Zejścia do pomieszczeń Łańcucha Teleportacyjnego łączącymi poszczególne wyspy.
3 Zejście do podziemnych świątyń Kultystów.
4 Wnętrze wulkanu. Dostać się tu można wspinając się bo zboczach góry.
5 Podziemne przejście na drugą część Goromy. Magiczna zapora.
6 Wyjście z podziemnych korytarzy prowadzących na Kharos.
7 Kryjówka zabójcy, NPC Atrad.
Goroma Wyspa wielkiego Wulkanu
Ramoa Wyspa Umarłych
Talahu Wyspa Grzybów
Malada Wyspa Bagien
Kharos Cytadela Ferumbrasa