Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Bank co i jak ?

Przedstawię jak wpłaca się lub wypłaca pieniądze oraz jak sprawdza się stan konta.

Screen bankiera w Ab'dendriel:


Rozmowy:

Funkcje banku

Gracz: hi
Gracz: bank
Tesha: We can change money for you. You can also access your bank account.
( Możemy zamieniać dla ciebie (platynki i crystale). Masz tu dostęp do swojego konta bankowego)
Tesha: Would you like to know more about the basic functions of your bank account, the advanced functions, or are you already bored, perhaps?
(Chcesz wiedzieć więcej o zasadniczych funkcjach twojego konta bankowego, czy może jesteś na to zbyt zmęczony?)
Gracz: basic functions
Tesha: You can check the balance of your bank account, deposit money or withdraw it. You can also transfer money to othercharacters, provided that they have a vocation.

( Możesz sprawdzać stan swojego konta, deponować pieniądze lub je wypłacać. Możesz wysyłać je do innych graczy i na swoje inne postacie. Warunkiem jest że muszą mieć profesję, czyli znajdować się na Mainlandzie)

Gracz: advanced functions
Tesha: Renting a house has never been this easy. Simply make a bid for an auction. We will check immediately if you haveenough money
(Płacenie za domek nigdy nie było tak proste. Łatwo dawać oferty na aukcjach. My natychmiast sprawdzimy czy masz pieniądze, czy nie.


WPŁATA

Gracz: deposite lub deposit all (deponuje wszystki pieniadze jakie mamy akurat przy sobie)
Briasol: Please tell me how much gold it is you would like to deposit.
(Proszę powiedz mi ile pieniędzy chcesz wpłacić)

Gracz: 100
Briasol: Would you really like to deposit 100 gold?
(Na pewno chcesz wpłacić 100 gp?)

Gracz: Yes
Briasol:Alright, we have added the amount of 100 gold to your balance. You can withdraw your money anytime you want to.
(Dobrze, dodaliśmy 100gp na twoje konto. Możesz wypłacić pieniądze kiedy tylko zechcesz. )


WYPŁATA

 

Gracz: withdraw (wypłacanie)
Briasol: Please tell me how much gold you would like to withdraw.
(Proszę powiedz mi ile pieniędzy chciałbyś wypłacić?)
Gracz: 100
Briasol: Are you sure you wish to withdraw 100 gold from your bank account?
(Jesteś pewny, że chcesz wypłacić 100 gp ze swojego konta bankowego?)

Gracz: yes
Briasol: Here you are, 100 gold. Please let me know if there is something else I can do for you.
(Proszę, tu masz 100 gp. Proszę, powiedz mi jeżeli mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze).


Transfer na innego chara:

Gracz: transfer (przesyłanie na innego chara lub do playera)
Briasol: Please tell me the amount of gold you would like to transfer.
(Proszę powiedz mi ile pieniędzy chcesz przesłać)

Gracz:100
Briasol: Who would you like transfer 100 gold to?
(Do kogo chcesz przesłać 100 gp?)

Gracz:"Nick gracza"
Briasol:So you would like to transfer 100 gold to "Nick gracza" ?
(Więc chcesz przesłać 100 gp do"Nick gracza"?)

Gracz:yes
Briasol:You have transferred 100 gold to "Nick gracza".
(Przesłałeś 100 gp do "Nick gracza")

Banki w poszczególnych miastach:

Rookgaard - NPC Paulie (tylko do 1000gp)
Thais
- NPC Suzy
Carlin - NPC Eva
Venore - NPC Rokyn
Ab’Dendriel - NPC Briasol
Kazordoon - NPC Tezila
Darashia - NPC Muzir
Edron - NPC Ebenizer
Ankrahmun - NPC Tesha
Liberty Bay - NPC Jefrey
Port Hope - NPC Ferks
Yalahar - NPC Znozel