Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Komunikacja

Ta część klienta jest używana do komunikacji z innymi graczami oraz do wymawiania zaklęć.
Istnieje wiele kanałów służących do komunikacji, ale ty też możesz stworzyć swój własny.

Aby zmieniać kanały klikaj na zakładki (1) lub użyj tabulatora. Scroll (4) służy do oglądania kanałów nie wyświetlanych z powodu zbyt dużej ilości otwartych kanałów. Aktywny kanał jest zaznaczony kolorem białym. Kanały nieaktywne, ale z nowymi wypowiedziami są zaznaczone na czerwono.

Symbole w prawym górnym rogu (5).

Kliknij na 1 przycisk z prawej aby dostać się do listy ignorowanych gdzie możesz umieszczać ludzi, których chcesz ignorować.

Aby dodać kogoś do listy, kliknij na "Add" i wpisz jego imię. Możesz też kliknąć
prawym przyciskiem na tej osobie i wybrać "ignre XYZ". Lista graczy zignorowanych kasuje się po wylogowaniu. Możesz temu zapobiec, zaznaczając pole "ignore permanently" Wtedy ten gracz będzie automatycznie dodawany do Twojej listy "ignore" przy każdym zalogowaniu się. Wtedy, przy wejściu do gry ujrzysz napis "You are permanently ignoring players".
Po prawej stronie menu, możesz wybrać, które osoby będą mogły przesyłać do ciebie wiadomości, pomimo wyłączonego odbierania PW.
Zaznacz pole "Activate white list" a następnie kliknij na "add" podając nick osoby. Zaznaczając pole "Allowe permanently" zapiszesz ją na stałe.
Aby nie wklepywać na listę wszystkich swoich vipów, zaznacz pole "Allow VIPs to message you". Każda osoba z twojej listy VIP będzie automatycznie traktowana, jakby była na białej liście.

Klikając na "Ignore Yelling" wyłączysz opcję krzyczenia i nie zobaczysz już go na ekranie, "Ignore Private Message" to to samo co wcześniej lecz ignoruje prywatne wiadomości.

Obok tego przycisku jest przycisk otwierania nowych kanałów (ikona 2 od prawej)

Może to być jeden z kanałów publicznych lub kanał prywatny gdzie musisz umieścić nazwę gracza.

Przycisk "M" umożliwia wyświetlanie prywatnych wiadomości w każdym oknie, jeśli nie będą one wyświetlane jedynie w oknie "Default".
Przyciskiem "X" możesz zamknąć wszystkie kanały za wyjątkiem okna "Default".

Na dole po lewej w konsoli (6) możesz zmieniać głośność w oknie "Default". Są trzy poziomy głośności oznaczone kreskami: 1 - normalny, 2 - krzyczenie, 0 - szeptanie. Na normalnym stopniu głośności, usłyszą cię wszyscy w zasięgu wzroku. Krzyczenie oznacza, że usłyszą cię inni nie znajdujący się na twoim ekranie ale znajdujący się w pobliżu. Krzyczenie jest dostępne od 2 poziomu. Częste krzyczenie tego samego może być powodem do banów. Szeptanie widoczne jest jedynie jako "pspsps" na ekranie z wyjątkiem ludzi stojących tuż obok ciebie. Pole edycji (3) jest używane do wysyłania wiadomości. Napisz coś i użyj klawisza wstecz. Możesz używać klawiszy HOME, END, Shift+Lewy i Shift+Prawy do edycji twojej wiadomości. Aby wywołać starą wiadomość do ponownego wysłania użyj Shift+Góra i Shift+Dół. Przyciski F1, F2...są używane jako szybkie (Hotkeys). Możesz edytować je w menu "Hotkeys" w zakładce opcje "Options" przed zalogowaniem lub w "Menu" podczas gry.


Do własnych skrótów używa się przycisków od F1do F12 oraz kombinacji Shiftu lub CTRL z F1 do F12.
Zaznaczając pole "send automatically" sprawisz, że tekst hotkeya zostanie automatycznie wysłany, bez konieczności wciskania klawisza "enter"
Możesz także przypisać dowolny przedmiot(np mana fluid, runę) do hotkeya. W tym przypadku kliknij na przycisk „select object”. Ekran hotkeyów zamknie się na chwilę a kursor zmieni się w celownik. Teraz wybierz przedmiot, klikając na nim. W okienku pojawi się on a ty będziesz mógł wybrać akcję, jaką postać ma wykonać na przedmiocie po wciśniecie danego hotkeya. Do wyboru masz:
„Use on yourself” - przedmiot zostanie użyty na tobie
„Use on target” - przedmiot zostanie użyty na osobie/potworze który aktualnie jest zaznaczony w oknie battle
„With crosshair” - kursor zmieni się w celownik a ty będziesz mógł wybrać miejsce gdzie ma być użyty przedmiot.

Jeżeli chcesz, aby po inkantacji czaru był twój dopisek wpisz tak:
inkantacja ""dopisek
czyli: inkantacja[spacja][cudzysłów][cudzysłów]dopisek.

Do szeptania, krzyczenia oraz normalnego mówienia istnieją również skróty. Wystarczy, że przed tekstem wstawisz #W (szeptanie), #Y (krzyczenie) lub #S (normalna mowa). Wpisując @imię@ (pod imię podstaw nazwę gracza) przed tekstem spowoduje wysłanie prywatnej wiadomości do określonego gracza. Umieszczając "~" po częściach nazwy możesz skrócić imię, a wiadomość zostanie wysłana do pierwszej osoby, jaką serwer znajdzie, której imię zaczyna się od podanego przed ~ słowa

Pamiętaj, że zaklęcia oraz rozmowy z NPC są dostępne jedynie w oknie "Default", jeśli w innym oknie musisz umieścić #S przed tekstem.

Nie możesz spersonalizować kolorów tekstu. Białe wiadomości wysyłane są przez grę jak informacja o utracie życia czy wskoczeniu poziomu, lub, że nie możesz już nic zjeść, ponieważ jesteś syty. Zielonym tekstem oznaczone są wiadomości opisu przedmiotów. Rozmowa z innymi graczami lub z NPC jest koloru żółtego. Wiadomości serweru są koloru czerwonego, np. serwer jest restartowany, lub komunikaty od mistrzów gry lub kogoś z CIP.

NPC - to ludzie, którzy nie są graczami, sprzedają różne przedmioty oferują różne rzeczy. W grze jest ich wielu. Jeśli klikniesz informacje o postaci nie zostanie nad nimi wyświetlona informacja o poziomie. Tak rozpoznasz NPC.
Możesz rozpocząć rozmowę z dowolnym NPC zaczynając od "hello" lub "hi". Większość NPC reaguje na słowo "job" i mówi o ich roli w grze. Przeważnie jest więcej słów, na które zareaguje NPC. Jeśli NPC odpowie coś jak "First you should try to get some gold and buy better equipment" reaguje również na złoto i ekwipunek. Czasem reagują na imiona, wyprawy. lub reagują na imiona innych NPC niedaleko ich miejsca. Słowo "offer" jest używane przeważnie w rozmowie z NPC - właścicielem sklepu. NPC i ty będzie wiedział coś o swojej ofercie. aby coś kupić napisz: "buy nazwa przedmiotu". NPC powie ci cenę, a ty będziesz musiał potwierdzić "yes". Jeśli masz dość złota zostanie ono zastąpione przedmiotem. Aby przerwać rozmowę z NPC powiedz "bye", lub wyjdź ze sklepu. NPC może rozmawiać tylko z jedną osobą jednocześnie. Nie blokuj NPC ponieważ inni też chcą z nimi rozmawiać!

Skróty klawiszowe
Istnieje kilkadziesiąt skrótów w grze oto one:
CTRL+X - wycinanie zaznaczonego tekstu
CTRL+C - kopiowanie zaznaczonego tekst do schowka
CTRL+V - wklejanie tekstu ze schowka
CTRL+A - zaznacza wszystko w wybranym oknie
CTRL+F lub ALT+Enter - zmiana pomiędzy trybem pełnoekranowym, a zwykłym
CTRL+N - pokazywanie lub ukrywanie nazw postaci i potworów
CTRL+W - usuwanie najstarszej wiadomości w oknie gry
CTRL+S - otwiera okno z statystykami postaci
CTRL+B - otwiera okno walki
CTRL+P - otwiera okno ze znajomymi
CTRL+Q lub CTRL+L - wylogowanie
CTRL+G - wylogowywuje i otwiera okno z listą wyboru postaci
CTRL+I - otwiera okno ignorowanych
CTRL+O - otwiera nowy kanał
CTRL+D - zmiana na kanał domyślny
TAB lub Shift+TAB - przechodzenie pomiędzy zakładkami rozmowy
CTRL+M - pokazywanie wiadomości w aktywnym oknie
CTRL+E - zamykanie aktywnego okna
ALT+Home/End - przybliżanie/oddalanie mapy
ALT+strzałki - przesuwanie mapy
ESC - zaprzestanie wszelkich czynności twojej postaci
CTRL+K - edycja gorących klawiszy
CTRL+H - otwiera okno pomocy online
ALT+F8 - pokazuje system i informacje o klienciee
CTRL+R - raportowanie naruszenie regulaminu gry