Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

Personalizacja konta

Logujemy sie na konto na stronie www.tibia.com
Po zalogowaniu wybieramy przycisk "REGISTER ACCOUNT" (zaznaczony czerwoną ramką)Wypełniamy formularz własnymi, prawdziwymi informacjami. Dzięki temu w razie problemów bez kłopotu odzyskamy konto. Po kolei wpisujemy:
- Imię
- Nazwisko
- Ulica, nr domu, nr mieszkania
- Kod pocztowy miejscowości
- Nazwa miejscowości
- Wybieramy z listy kraj
- Podajemy datę urodzenia
- Wybieramy z listy płeć - male to mężczyzna, a female to kobieta

Uwaga! Wpisując dane nie używamy polskich znaków, zamiast Ł piszemy L, zamista Ą piszemy A np. Lukasz Wojewodzki Poznan!

Po wpisaniu wszystkich danych klikamy "CONTINUE" (zaznaczony czerwoną ramką)Wpisujemy hasło do naszego konta i klikamy "CONTINUE" (zaznaczony czerwoną ramką)Zostanie wyświetlony nasz własny Recovery Key
Zapisujemy go na kartce i chowamy w bezpieczne miejsce. Następnie klikamy "BACK"